Екологічна оцінка території (Environmental Site Assessment) 

Екологічна оцінка території (Environmental Site Assessment) виконується «НВП «ЕКОЗАХИСТ» з метою визначення можливих ризиків, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища, яке могло виникнути в результаті існуючого / минулого використання земельної ділянки, або від прилеглих до неї територій.

 Екологічна оцінка території (Environmental Site Assessment) допомагає виявити аспекти діяльності, які можуть призвести до значного шкідливого впливу на навколишнє середовище і пов'язаним ризикам. 

Для проведення екологічної оцінки території «НВП «ЕКОЗАХИСТ» застосовує міжнародні стандарти серії ISO і BS 10175:2001, в яких визначені процедури відбору проб грунту та води, способи поводження з відібраними пробами та їх зберігання, підходи до дослідження ділянок в зоні міської і промислової забудови.

 «НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає повний комплекс послуг екологічних досліджень території, включаючи: буріння свердловин, відбір проб, хімічний аналіз проб в найкращих лабораторіях, zero-baseline assessment і визначення потенційних ризиків.

 Основні стадії проведення екологічної оцінки території: 

  • Стадія I - Попереднє дослідження території (Preliminary Investigation)
  • Стадія II - Дослідження території (Exploratory Investigation)
  • Стадія III - Детальне дослідження території (Main Site Investigation)

 Стадія I- Попереднє дослідження території (Preliminary Investigation):

 включає в себе вивчення наданої документації, відвідування й огляд ділянки. На даній стадії «НВП «ЕКОЗАХИСТ» вивчаються історичні дані та інші джерела інформації щодо використання території, дані про властивості грунту, геології, педології, гідрології ділянки і стану навколишнього середовища. На стадії попереднього дослідження можливо зробити первинні висновки про забруднення досліджуваної території у вигляді складання концептуальної моделі забруднення із зазначенням виду, місць і зони забруднення на ділянці. У результаті попереднього дослідження «НВП «ЕКОЗАХИСТ» також визначаються потенційні ризики для населення і навколишнього середовища і, в разі необхідності, приймається рішення про проведення додаткових досліджень (стадія II), а також складаються рекомендації для подальших дій і заходів.

 Стадія II - Дослідження території (Exploratory Investigation): 

включає в себе проведення досліджень на території, відбір «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проб, донних відкладень, поверхневих і грунтових вод, хімічний аналіз відібраних проб. Отримані «НВП «ЕКОЗАХИСТ» дані та інформація потім вивчаються для перевірки правильності висновків попереднього обстеження. При необхідності, «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проводиться дослідження інших екологічних чинників концептуальної моделі забруднення території. У цілому, дана стадія є якісним, а не кількісним дослідженням. У результаті дослідження території «НВП «ЕКОЗАХИСТ» визначається необхідність продовження детального дослідження (стадія III). Аналіз проб виконується лабораторією. 

Стадія III - Детальне дослідження території (Main Site Investigation): 

визначає кількісно рівень і поширення забруднення на території. Дана стадія дає «НВП «ЕКОЗАХИСТ» можливість надати Замовнику повну оцінку ризиків забруднення ділянки для населення і навколишнього середовища, а також дозволяє детально розробити і визначити вартість відновлювальних заходів. 

Головна мета проектів екологічного консалтингу в сфері екологічної оцінки території (Environmental Site Assessment) - збереження балансу між вимогами екологічного законодавства і цілями розвитку бізнесу на досліджуваній ділянці, забезпечення запобігання негативного впливу господарської діяльності на якість навколишнього середовища на ділянці, а для власників бізнесу - уникнення обтяжень фінансовими та юридичними зобов'язаннями по відшкодуванню заподіяної попередніми власниками (користувачами) екологічної шкоди і відновлення навколишнього середовища. 

Консалтингові послуги «НВП «ЕКОЗАХИСТ» з питань охорони навколишнього середовища, в сфері екологічної оцінки території (Environmental Site Assessment) затребувані на різних стадіях інвестиційної та підприємницької діяльності: 

  • при виборі / відведенні земельної ділянки,
  • під час будівництва на існуючій ділянці, та реконструкції на ній об'єктів різного призначення,
  • при купівлі / продажу комерційної та промислової нерухомості на ділянці,
  • при отриманні фінансування від міжнародних фінансових організацій,
  • на предпроектній стадії інвестиційного проекту на певній території, і в процесі розробки проектної документації в прив’язці до конкретної ділянки,
  • при здійсненні господарської діяльності на ділянці, екологічний стан якої не є відомим.