Експертиза документації для отримання погоджень на транскордонне перевезення небезпечних речовин та відходів 

Експерти та аудитори «НВП «ЕКОЗАХИСТ» надають послуги з проведення незалежної експертизи документації для отримання погоджень на транскордонне перевезення небезпечних речовин та відходів, з метою сприяння суб’єктам господарювання в питаннях подачі повного пакету документів та своєчасному отриманню необхідного дозволу (погодження, висновку). 

В разі експорту / імпорту небезпечних відходів, в межах чинного природоохоронного законодавства України, така діяльність може бути дозволена суб’єктам господарювання, в 2-х можливих сценаріях: 

(1) за умови наявності в перевізника Ліцензії Мінприроди (на перевезення небезпечних відходів), та за умови отримання експортером (імпортером) письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів Мінприроди України (якщо Мінприроди своїм рішенням відноситиме небезпечні відходи, що підлягають транспортуванню, до «Жовтого переліку відходів»);

 (2) без необхідності отримання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів Мінприроди України, якщо Мінприроди своїм рішенням відносить небезпечні відходи, що підлягають транспортуванню, до «Зеленого переліку відходів», але за умови отримання Висновку Мінприроди України про те, що транскордонне перевезення конкретних відходів, що включені до «Зеленого переліку відходів», відповідно, не підпадає під дію пунктів 6-33 «Положення №1120» (і під час їх транзиту через територію України здійснюються існуючі заходи контролю, які звичайно застосовуються під час торговельних операцій). 

1. Письмова згода / Повідомлення – «Жовтий перелік» 

Для отримання експортеру / імпортеру Письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів в Мінприроди України (якщо Мінприроди своїм рішенням відноситиме небезпечні відходи, що підлягають транспортуванню через кордон, до «Жовтого переліку відходів»), при експорті небезпечних відходів слід оформити, подати та захистити наступний пакет документів, а також виконати наступні заходи: 

При  експорті небезпечних відходів: 

1. Експортер, який має намір експортувати небезпечні відходи, звертається до Мінприроди з офіційним листом щонайменше за 70 днів до запланованої дати  їх першого перевезення і надає необхідну кількість заповнених бланків повідомлення (примірники, призначені для компетентних органів держав імпорту і транзиту заповнюються мовою, прийнятною для цих держав), за формою встановленою у Додатку 3  до «Положення №1120»;

2. Підтвердження наявності в експортера ліцензії на здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами, запропонованими для експорту, та на їх транскордонне перевезення;

3. Відомості про склад та походження відходів, у разі потреби (на запит Мінприроди) протокол аналізу.

4. Відомості про особу, що відповідає за утилізацію/видалення (опис способу утилізації/видалення, потужність і місцезнаходження санкціонованого об’єкта, термін дії дозволу на його експлуатацію).

5. Нотаріально засвідчену копію контракту між експортером та особою, що відповідає за утилізацію/видалення, в якому  зазначено  методи екологічно обґрунтованого поводження  з відходами  і який має містити такі відомості:

- зобов’язання сторін щодо відповідальності за будь-які несприятливі наслідки в результаті подання неправильних відомостей, неправильного поводження з відходами, аварій або інших непередбачених подій, у тому числі за здійснення альтернативних заходів з утилізації/видалення відходів екологічно обґрунтованим способом або реімпорту відходів у разі неможливості виконання первісних умов контракту;

- зобов’язання особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження отримання відходів протягом трьох робочих днів (тобто надсилання експортеру та компетентним заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення);

- зобов’язання  особи, що відповідає за утилізацію/видалення, про підтвердження  закінчення операцій з утилізації/видалення відходів протягом 180 днів після отримання відходів (тобто надсилання експортеру та компетентним органам заінтересованих держав копії відповідно заповненого документа про перевезення).

6. Опис шляху транспортування.

7. Відомості про страхування відповідальності експортера щодо відшкодування шкоди, якої може бути заподіяно здоров’ю людини, власності і навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення небезпечних відходів.

8. У разі потреби, Мінприроди може зажадати подання додаткової інформації. 

Правові підстави:

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000р. №1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів».

 2. Висновок Мінприроди, що відход не підпадає під дію пунктів 6-33 «Положення №1120» – «Зелений перелік»

 Якщо Мінприроди своїм рішенням відноситиме небезпечні відходи, що підлягають транспортуванню через кордон, до «Зеленого переліку відходів», то для отримання Висновку про те, що транскордонне перевезення відходу, що включений до «Зеленого переліку» відходів, відповідно не підпадає під дію пунктів 6-33 «Положення №1120» (і під час їх транзиту через територію України здійснюються існуючі заходи контролю, які звичайно застосовуються під час торговельних операцій), при експорті/імпорті небезпечних відходів суб’’кту господарювання слід оформити та захистити наступні документи: 

  1. Заява у довільній формі;
  2. Копія контракту або договору зовнішньоекономічної діяльності;
  3. Копія специфікації (інвойсу);
  4. Копія висновку Торгівельно-промислової палати;
  5. Відомості про склад та властивості відходів (протокол аналізу акредитованих лабораторій, протокол радіаційного обстеження);
  6. Сертифікат якості;
  7. Відомості на бланку заявника про наявність висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи (у разі необхідності);
  8. Інші матеріали та обгрунтування, за необхідності. 

Правові підстави:

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2000р. №1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів».

 В разі наявності запитань щодо оформлення документації на транскордонне перевезення відходів, звертайтесь за консультацією до «НВП «ЕКОЗАХИСТ».