Комплексне екологічне обстеження (екологічна експертиза / екоаудит) нерухомості, квартир, офісів, дачних ділянок, котеджів, робочої зони і санітарно-захисної зони (СЗЗ) промпідприємств 

Екологічна оцінка стану нерухомості 

Збудована будівля - це ще не та будівля, яка готова приймати новоспечених власників квадратних метрів... Останнім кроком, що віддаляє цей приємний момент, є процес здачі об'єкту в експлуатацію, із остаточним контролем побудованих споруд, що ознаменований прийняттям будівлі в експлуатацію! 

Разом з будівельно-монтажними і інженерно-технічними дослідженнями в процесі здачі об'єкту в експлуатацію розглядаються і екологічні аспекти, що мають важливе значення. 

Тема екологічної оцінки стану нерухомості і довкілля є однією з самих обговорюваних нині. Про проблеми екології говорять на сторінках друкарських видань і в ефірі численних телерадіопрограм. 

Ситуація, що склалася, знайшла своє відображення і на готових об'єктах  будівництва, а зокрема: офісні приміщення, квартири, земельні ділянки, дома і промислові площі. Як показує екологічна оцінка нерухомості, сприятливі екологічні умови, визначувані відповідним станом об'єкту нерухомості і екологією району, грунтовно увійшли до сучасного ринку, ставши важливою складовою площ, що продаються і орендуються, і значущим фактом для потенційного Клієнта. 

На сьогодні вибір комерційної нерухомості - дуже різноманітний, та й бажання жити і працювати в екологічно чистому і безпечному місці властиво, без виключення, усім. Цей факт і пояснює підвищений попит на «екологічну нерухомість» і ті сотні доларів, які переплачуються за квадратний метр безпечної нерухомості. 

Екологічна оцінка стану нерухомості лягла в основу заходів щодо визначення стану того або іншого об'єкту і отримання статусу «екологічно безпечної нерухомості», і є мірою, здатною охарактеризувати об'єкт майна по усіх напрямах екологічного законодавства. 

Як отримати статус "Екологічно безпечна нерухомість"? 

Одним з видів діяльності компанії "НВП "ЕКОЗАХИСТ", що надає повний спектр послуг у сфері природокористування і охорони довкілля, являється проведення екологічної оцінки нерухомості. В процесі екологічної оцінки стану власності фахівцями компанії проводяться наступні аналізи і виміри: 

 • Виміри рівнів радіації,
 • Виміри електромагнітних випромінювань,
 • Виміри шуму,
 • Виміри параметрів мікроклімату,
 • Виміри параметрів освітленості,
 • Аналізи води,
 • Аналізи повітря,
 • Аналізи грунту,
 • Аналізи будматеріалів,
 • та ін. 

Кожен окремий випадок вимагає професійного підходу і опрацьовується нашими фахівцями в індивідуальному порядку. Проведення разової екологічної оцінки нерухомості з наступним складанням комерційної пропозиції дає можливість визначати найнижчу вартість робіт, умови і варіанти оплати, виходячи з можливостей і інтересів Замовника.  Пропоновані нами ціни, що знаходяться в нижньому ціновому діапазоні ринку, Вам сподобаються! 

Екологічна експертиза (контроль) будівельних матеріалів 

Розмову хочеться почати з того, що це питання вже упродовж тривалого часу не дає спокою абсолютно усім, і обговорюється на усіх можливих рівнях, і в усіх можливих засобах масової інформації. Але це не робить його актуальність менш значущою, адже багато в чому «екологія будівельних матеріалів» визначає стан нашого здоров'я. 

Розглянемо найбільш поширені і часто використовувані будівельні матеріали, і ті небезпеки, які вони можуть приховувати. Екологічна експертиза будівельних матеріалів по праву до таких відносить деревину, цеглину, блоки, бетонні панелі, моноліт (рідкий бетон, що набуває вигляду єдиної плити), природний камінь, а так само його похідні. 

В більшості своїй будівельні матеріали є природними представниками, тому найбільш вірогідним і контрольованим чинником є фактор радіаційного забруднення. 

Як показують результати радіологічної експертизи будівельних матеріалів, радіоактивність того або іншого будівельного матеріалу може бути пов'язана як з місцем його походження, так і отримуватися їм за рахунок внесення компонента (характерно багатокомпонентним будівельним матеріалам), що "наводить" фон.

 Наведемо декілька прикладів: 

- деревина, що вважається усіма найбільш екологічно чистим матеріалом, може такою і залишатися, але лише в тих випадках, якщо вона не привезена з районів з підвищеними рівнями радіації. 

- пенобетонні блоки, що є багатокомпонентним будівельним матеріалом, можуть мати підвищену радіаційну активність, а джерелом випромінювання може бути один з компонентів кінцевого будівельного матеріалу (цемент, пісок). 

Екологічна експертиза матеріалів дозволяє говорити про те, що радіоактивність природних будівельних матеріалів визначається радіонуклідами, що в них знаходяться. Як правило, це радіонукліди, що мають досить великі періоди напіврозпаду і що відносяться до ряду урану-238, торію-232 і калію-40. 

Нині на території України діють нормативні акти, що контролюють рівні ефективної активності природних радіонуклідів, і що регламентують поводження з тими або іншими будівельними матеріалами природного походження. Відповідно до них, радіологічна експертиза будівельних матеріалів є обов'язковим заходом, що визначає сферу застосування і використання будівельних матеріалів. 

У неї входять: 

 • Вимір γ - фону;
 • Визначення природних радіонуклідів (Ra, Th, K);
 • Визначення природних і техногенних радіонуклідів (Ra, Th, K, Cs, Sr).

 Повертаючись до основних чинників забруднення будівельних матеріалів, хочеться сказати декілька слів і про хімічне забруднення, наявність якого підтверджує екологічна експертиза матеріалів. У наш час досить часто в цілях прискорення процесу виробництва продукції або ж збільшення швидкості будівельних робіт (твердіння бетону) використовують різноманітні хімічні "добавки - стимулятори". Як показує експертиза будівельних матеріалів, результатом цього є активна емісія, а відповідно, і підвищені концентрації шкідливих речовин в повітрі закритих приміщень. 

Сучасні методи контролю будівельних матеріалів дозволяють досліджувати матеріали, як за допомогою хімічного аналізу повітря, так і по засобах кліматичних камер і модельованих умов, що у свою чергу забезпечує точність і об'єктивність лабораторних досліджень. Експертиза будівельних матеріалів по хімічному чиннику проводиться відповідно до встановлених нормативних документів (ГОСТи, ДСТУ, і СанПіНи, ВСН, ДБН на методи відбору проб і зразків, проведення аналізу і реєстрації даних). 

Враховуючи усе вищесказане, фахівці компанії «НВП «ЕКОЗАХИСТ» рекомендують проводити екологічну експертизу будівельних матеріалів на стадії купівлі/продажу, начала будівництва і у випадках виникнення проблем із здоров'ям. 

Вартість екологічної експертизи будівельних матеріалів і перелік досліджуваних показників визначаються в процесі консультації з фахівцем екологом «НВП «ЕКОЗАХИСТ».  

Комплексне екологічне обстеження (екологічна експертиза / экоаудит) офісу 

Невід'ємною частиною будь-якої компанії є офісне приміщення, якість якого, як правило, визначається матеріальним благополуччям тієї або іншої організації. «Екологія офісу» - тема останнім часом насущна, - така, що зачіпає уми і свідомість більшості людей. Розмови ці - небезпідставні, і підтвердженням тому являється комплексне екологічне обстеження (екологічна експертиза / екоаудит) офісу. 

Розглянемо основні місця утворення офісних площ і можливі небезпеки тих або інших об'єктів: 

 • Як показує практика і екологічне дослідження офісів, до першої групи офісних будівель можна віднести приміщення, що знаходяться на територіях як діючих, так і виведених з ладу промислових об'єктів (заводи, фабрики, промоб’єкти). Основними небезпеками в таких офісах треба вважати хімічний і фізичний чинники.
 • Другу групу офісних площ можна представити приміщеннями, що знаходяться на цокольних поверхах будівель, і яких нині не мало. Процеси екологічного обстеження офісу дозволяють виділяти хімічні і фізичні чинники, як найбільш небезпечні.  
 • До третьої ж групи відносяться сучасні і комфортабельні бізнес-центри різних категорій. Як правило, в таких випадках екологія офісу визначається місцезнаходженням, якістю будівельних, оздіблювальних матеріалів і предметів інтер'єру. Серед найбільш поширених небезпек необхідно виділити хімічний, мікробіологічний і мікрокліматичний чинники.     

Офісні співробітники проводять на роботі не малу частину свого життя, тому екологічна обстановка в офісі є найважливішим чинником як психологічного клімату в колективі, зацікавленості в роботі, так і високої продуктивності праці. Ось тому експертиза офісу є невід'ємною частиною хорошого самопочуття співробітників. 

Враховуючи вищесказане, фахівці компанії «НВП «ЕКОЗАХИСТ» рекомендують проводити комплексне екологічне обстеження (екоаудит / екологічну експертизу) офісу у випадках купівлі/продажу офісних приміщень, оренди, проведення обробних і ремонтних робіт. 

Комплексне екологічне обстеження (екоаудит / екологічна експертиза) офісу проводиться по наступних напрямах: 

 • екологічне дослідження офісу на предмет виявлення хімічного забруднення (радон, ароматичні вуглеводні, важкі метали), що потрапляють в офіс з вуличним повітрям, виділяються із земної кори, офісних меблів, обробних матеріалів, підлогових покриттів і предметів інтер'єру;
 • експертиза офісу на предмет виявлення мікробіологічного забруднення - мікроорганізмів, бактерій і плісневих грибків, що потрапляють з вуличним повітрям або в процесі роботи системи кондиціонування і вентиляції;
 • обстеження офісу на предмет виявлення фізичного забруднення (електромагнітні випромінювання від щитових, силових кабелів і офісної техніки; радіація від предметів обробки і інтер'єру; шум; вібрація від інженерно-технічного устаткування і транспорту, освітленість);
 • дослідження офісу на предмет виявлення мікрокліматичного забруднення (ефективність роботи системи вентиляції і кондиціонування). 

Компанія «НВП «ЕКОЗАХИСТ» рекомендує Вам скористатися простим, але дієвим методом поліпшення оточуючого Вас простору - проведенням екологічної експертизи / екоаудиту офісу. Адже відомо: попереджений - означає озброєний!