Проектування шумозахисних заходів. Розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації. Інструментальні вимірювання шуму

Спеціалісти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» якісно та швидко виконають проектування шумозахисних заходів для Вашого об’єкту із розробкою розділу «Захист від шуму» та проведенням інструментальних вимірювань шуму, з використанням сучасного німецького обладнання.

Підвищений рівень шуму залишається однією з найбільш гострих проблем для міських територій. Площа міських територій, що знаходяться в зоні постійного наднормативного шумового впливу, в середньому, перевищує 60%.

Основними джерелами шумового впливу на території Києва є автотранспорт, залізничний транспорт і наземні лінії метро, авіатранспорт, будівельна техніка, промислові підприємства і майданчики, інженерне устаткування будівель (в т.ч. вентиляційні системи), шуми побутового походження на територіях усередині кварталів житлових будинків.

Нині в проектах будівництва акустичні розрахунки, при проведенні оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), набувають значну роль. Як правило, такі розрахунки, незважаючи на свою складність, не проводяться інженерами-проектувальниками на належному рівні, з використанням програмних обчислювальних комплексів із побудовою карт шуму, що не дає можливості досить коректно призначати ті або інші шумозахисні заходи, що дозволяють забезпечити необхідний рівень акустичного комфорту і дотримання санітарних норм.

Практична реалізація шумозахисних заходів, проведених по неякісних проектах, нерідко викликає справедливі нарікання Замовників за різними обставинами: ефективність заходів не відповідає розрахунковій, шумозахисні конструкції мають непривабливий вигляд, швидко піддаються зносу, недовговічні, порушують нормальне функціонування інших систем і т.п.

Одна з головних причин, що призводить до таких небажаних наслідків, - відсутність належного детального опрацювання інженерами-проектувальниками шумозахисних конструкцій в контексті основних проектних рішень по об'єкту, в поєднанні вимог шумозахисту, погодженому з іншими інженерними вимогами.

Наприклад, у рамках ОВНС для транспортного будівництва акустичний розрахунок, як правило, закінчується усього лише призначенням місця установки і габаритів шумозахисних екранів, шумозахисних зелених смуг, а також вказівкою необхідних параметрів звукоізоляції для віконних заповнень. Подальша деталізація і ув'язка з іншими інженерними рішеннями недобросовісними проектувальниками не проводиться. Проектувальники розглядають шумозахисні екрани і віконні заповнення, як типові покупні конструкції із заданими властивостями, які будівельникові-підрядникові досить встановити на вказані місця, щоб усе вийшло «добре». Але «добре», далеко не завжди і не скрізь виходить. І як може бути інакше, якщо в результаті такого поверхневого підходу, наприклад для акустичних екранів, не розроблені архітектурні рішення, не врахована дія агресивного середовища з боку транспортного потоку, не взяті до уваги переваги місцевих жителів в частині забезпечення місцевих комунікацій, освітленості і т.п.

Для того, щоб змінити відношення до порядку і якості проектування засобів акустичного захисту від шуму, до якості виконання цих розрахунків, фахівцями ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проводиться велика і планомірна робота з використанням необхідних нормативних і методичних документів:

  • Оцінка шумового впливу на селітебні території і приміщення з нормованим рівнем шуму:

- систем вентиляції і кондиціонування;

- холодильного і технологічного устаткування;

- транспортних потоків (авто, з/д, метрополітен і ін.);

- трансформаторних підстанцій, котельних, теплових пунктів;

- газорозподільних пунктів, бетонозмішувальних вузлів і т.п;

- проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, будівельних робіт, робота звуковідтворюючої і звукопосилюючої апаратури і т.п.;

  • Розробка пристроїв глушення шуму (підбір і розрахунок глушників, шумозахисних екранів, укриттів, кожухів і т.п.);

  • Розробка проектно-конструкторської документації пристроїв шумозахисту для підприємств громадського харчування, магазинів, промислових підприємств, гаражів, стоянок і ін.;

  • Розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації об'єктів, що будуються і реконструюються;

  • Паспортизація робочих місць по чиннику шумового впливу.

Унікальність проектів, що виконуються ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ», полягає у виявленні і глибокому опрацюванні причин, що викликали підвищені рівні шуму (розглядається як повітряний, так і структурний шум) від різних джерел, аж до розробки конкретних пристроїв шумозахисту і заходів по віброізоляції. При розробці шумозахисних конструкцій приймаються технічні рішення, спрямовані як на забезпечення достатньої акустичної ефективності, так і на мінімізацію витрат на усунення шумового дискомфорту.

Графічна частина проектної документації по «Захисту від шуму» виконується фахівцями ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» у візуально прийнятному виді, що дозволяє органам екологічної і санітарно-епідеміологічної експертизи швидше і адекватніше оцінювати спроектовані нами заходи по захисту від шуму. Вбудована графічна підсистема використовуваних програм дозволяє розмістити джерела шуму, шумозахисні споруди і розрахункові точки на географічно прив'язаному плані місцевості. В якості топографічної основи використовуються файли з планом місцевості, виконані в AutoCAD або іншій системі просторового проектування, або підкладка на основі растрового графічного файлу. При розрахунку рівнів звукового тиску у вибраній точці нами використовується інформація про її взаємне місце розташування відносно джерел шуму і шумозахисних споруд в тривимірному просторі, при цьому використовуються існуючі довідково-методичні посібники з розрахунку акустичного впливу (СНиП ІІ - 12-77). Для оцінки загального акустичного фону на даній території нами будуються поля звукового тиску на довільній висоті, у вигляді ізоліній і кольорових карт, які можуть бути експортовані в графічні файли, як додаток до розрахунку. Ми виконуємо акустичні розрахунки не лише у складі проектів забудови населених пунктів, але і до таких специфічних проектів, як вітрополя вітроелектростанций (ВЕС) та ін.

Виконання монтажних робіт по розробленій документації здійснюється як силами самих підприємств-замовників, так і силами спеціалізованих організацій-партнерів нашої компанії. При цьому ми забезпечуємо авторський нагляд з контролем акустичної ефективності виконаних робіт та проведенням контрольних акустичних вимірів.

Спеціалісти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» якісно та швидко виконають проектування шумозахисних заходів для Вашого об’єкту із розробкою розділу «Захист від шуму» та проведенням інструментальних вимірювань шуму, з використанням сучасного німецького обладнання.

Співпраця з НВП «ЕКОЗАХИСТ» - найкоротший шлях до екологічно безпечного бізнесу.