Проектування сміттєсортувальних комплексів, сміттєперевантажувальних комплексів, автоматичних ліній сортування ТПВ з отриманням паливних пелетів, проектування полігонів ТПВ (в тому числі щодо рекультивації, санації), санітарних полігонів ТПВ 

«НВП «Екозахист» надає послуги з проектування полігонів твердих побутових відходів (ТПВ). Полігони для захоронення ТПВ розробляються згідно завдання, затвердженого Замовником. Проект також може передбачати будівництво усіх споруджень циклу переробки відходів - від адміністративно-побутових будівель, блоків очисних споруд, боксів для автотранспорту - до телефонізації і автономного енергопостачання об'єкту. 

Проектування здійснюється в гранично стислі терміни. 

За бажанням, «НВП «Екозахист» окремо підготує проект будівництва сміттєсортувального комплексу (ССК). 

Традиційні методи роботи з ТПВ зводяться до складування сміття за межами міст. Звалища стають джерелом забруднення грунтових вод і атмосферного повітря. Вони постійно розростаються, вимагаючи щорічного відчуження тисяч гектарів землі. Самозаймання біогазу - продукту розкладання побутових відходів - викликають інтенсивні локальні пожежі. Вирішення проблеми ефективного управління відходами стає одним з пріоритетів розвитку міст і цілих регіонів. 

У всьому світі на зміну звалищам приходять технологічні (санітарні) полігони - комплекси по сортуванню, переробці і захороненню відходів. НВП «Екозахист» здійснює проектування і створення полігонів відповідно до прийнятих у світі стандартів. 

Сучасні полігони забезпечують: 

  • максимальну безпеку зберігання відходів;
  • залучення відходів до господарської діяльності;
  • зменшення площ, необхідних для поховання відходів;
  • можливість наступної рекультивації земель. 

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» здійснює функції генерального проектувальника при реалізації проектів санітарних полігонів і сміттєсортувальних комплексів.

 Основні етапи робіт: 

- підготовка загальної пояснювальної записки;

- гідрогеологічна записка з обгрунтуванням вибору майданчика будівництва;

- формування технологічного розділу: розрахунок місткості полігону, технологічна схема з урахуванням черговості будівництва, подовжній і поперечний технологічні розрізи, режим експлуатації, розрахунок потреби в експлуатаційному персоналі, машинах і механізмах, рекомендації по рекультивації земель після закриття полігону;

- інженерно-екологічні, інженерно-геодезичні і інженерно-геологічні дослідження;

- оцінка впливу на довкілля (ОВНС), заходи по створенню санітарно-захисної  зони (СЗЗ)  і система моніторингу;

- архітектурно-будівельний розділ;

- санітарно-технічний розділ;

- визначення основних техніко-економічних показників полігону;

- зведений кошторис проекту. 

При безпосередньому керівництві фахівців «НВП «ЕКОЗАХИСТ» спроектовано, погоджено, побудовано і введено в експлуатацію декілька полігонів ТПВ і сміттєсортувальних комплексів в Україні. 

Співпраця з «НВП «ЕКОЗАХИСТ» - найкоротший шлях до екологічно безпечного бізнесу!