Проведення контрольних інструментально-лабораторних вимірів показників складу і обсягів утворення забруднюючих речовин та контроль дотримання нормативів гранично-допустимих обсягів викидів (ГДВ) забруднюючих речовин на джерелах викидів 

Науково-виробниче підприємство «ЕКОЗАХИСТ» надає на абонентській основі послуги з проведення регулярних контрольних вимірів параметрів газопилових потоків та концентрацій забруднюючих речовин на джерелах викидів, з оформленням належних актів та протоколів, з метою коректного оформлення декларації щодо сплати екологічного податку за викиди, оформлення статистичної звітності в галузі охорони атмосферного повітря, проведення інвентаризації викидів, паспортизації ГОУ, передачі протоколів вимірів на контроль в інспекційні органи, та для інших потреб Замовника. 

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає інжинірингові та консультативні послуги щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин. 

«Контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин (ЗР) (в т.ч. на виході з ГОУ» - процес вимірів атестованою лабораторією концентрацій та (або) масової витрати ЗР, що відходять зі стаціонарних джерел викидів (та після ГОУ), згідно вимог відповідних дозволів на викиди ЗР, та порівняння їх значень із нормативами ГДВ, затвердженими Наказом Мінприроди України №309 від 27.06.2006р. «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

 Роботи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин виконуються «НВП «ЕКОЗАХИСТ» відповідно доКНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція» (затв. Наказом Мінприроди від 09.03.2004р. №93),«Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» (КНД 211.2.3.014-95, Київ, 1995р.), «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів, скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди України», погодж. Держекоінспекцією України 10.12.2007р. та затв. Мінприроди України 12.12.2007р.

 Екологічна лабораторія «НВП «ЕКОЗАХИСТ» працює на підставі Свідоцтва про атестацію, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Компанія отримала всі необхідні в Україні ліцензії та дозвільні документи, оснащена технікою провідних світових виробників і завжди зможе виконати будь-які точні дослідження в галузі екології. 

 В сфері охорони атмосферного повітря основними напрямками діяльності екологічної лабораторії «НВП «ЕКОЗАХИСТ» є: 

  • Визначення якісного і кількісного вмісту забруднюючих речовин в організованих джерелах викидів і робочій зоні;
  • Контрольні заміри, арбітраж, визначення фактичних викидів від джерел забруднення для інвентаризації викидів та визначення ефективності роботи пилогазоочисного обладнання;
  • Вимірювання концентрацій (мг/м3), масового потоку (м/с), потужності викиду (кг/год) забруднюючих речовин; швидкості (м/с) та обсягу (м3/с, м3/годину) димових газів, температури, динамічного та статичного тисків пилогазоповітряних сумішей і димових газів;
  • Виміри в димових трубах, димоходах, вентиляційних, витяжних, аспіраційних системах, на виході з устаткування;
  • Розробка паспортів пилогазоочисного обладнання, вентиляційних систем і каналів;
  • Визначення місць витоків природного та інших газів, з кількісним виміром витрати витоку.

 Параметри (величини), що визначаються «НВП «ЕКОЗАХИСТ» при відборі проб

 

Параметр (величина)

Назва ЗВТ та його місце в схемі відбору проб

назва

позна-чення

одиниця вимірювання

Об¢ємна витрата газу при відборі проби

qvр

дм3/хв

 

Ротаметр аспіратора

Температура газу перед ротаметром

tр

оС

Термометр з ціною поділки до 1 оС; встановлюється перед ротаметром аспіратора

Розрідження газу при відборі проб

рр

кПа   

  (мм рт.ст.)

Манометр; встановлюється перед ротаметром

Тривалість відбору проби

Т

с  (хв)

Секундомір

Атмосферний тиск

ра

кПа   

  (мм рт.ст.)

Барометр-анероїд; встановлюється поблизу місця відбору проб

Статичний тиск газу (надмірний або розрідження газу в газоході)

рг

кПа   

  (мм рт.ст.)

Мікроманометр типу ММН-2400 (5)-1,0, манометр (вакууметр); вимірювання за ГОСТ 17.2.4.07

Температура газу в газоході

tг

оС

Вимірювач температури типу ИТ-1; вимірювання за ГОСТ 17.2.4.07

Швидкість газопилового потоку

V

м/c

 

Мікроманометр типу ММН-2400 (5)-1,0; вимірювання за ГОСТ 17.2.4.06.

Діаметр газоходу

D

м

Нутромір, металева рулетка; вимірювання за ГОСТ 17.2.4.06.

Температура навколишнього середовища (повітря)

tнс

оС

Аспіраційний психрометр, термометр з ціною менше 1 оС; вимірювання – біля місця розташування аспіратора

Об¢ємна частка кисню

jО2

%

Газоаналізатор з відповідним діапазоном і похибкою вимірювання; вимірювання – в газоході, у місці відбору проб ЗР

Концентрація ЗР

С

мг/м3

Газоаналізатори; вимірювання – в газоході, у місці відбору проб ЗР


 
«НВП «ЕКОЗАХИСТ» при виконанні відбору проб, вимірювань та оформленні результатів (протоколів) вимірів при проведенні контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин - керується передусім розумінням того, що від якості відбору проб та об’єктивної оцінки концентрації ЗР на джерелі викидів - залежить якість атмосферного повітря, яким ми з Вами дихаємо.

 В разі, якщо Вам потрібно провести чесну та об’єктивну оцінку обсягів викидів ЗР на Ваших джерелах викидів, та отримати для себе справжню інформацію щодо перевищення / неперевищення нормативів ГДВ – звертайтесь до «НВП «ЕКОЗАХИСТ», і ми з радістю допоможемо Вам вирішити всі супутні питання в сфері екологічної безпеки при здійсненні викидів ЗР в атмосферне повітря.