Розробка «Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» 

Зідно статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися тільки після отримання дозволу, який видається обласними (та Київською міською) державними адміністраціями (щодо об’єктів 2-ї або 3-ї групи), та Мінприроди України (щодо об’єктів 1-ї групи), за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (Держсанепідслужба України та її територіальні органи).

 Процедура отримання дозволу встановлена «Порядком проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №302 (зі змінами від 07.08.2013р.).

 Термін дії дозволу - не менше, ніж 5 років.

 Згыдно чинних вимог нормативно-правових актів України, суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до 1-ї групи, для отримання дозволу подає Мінприроди, а суб'єкт господарювання, об'єкт якого належить до 2-ї або 3-ї групи, - дозвільному центру (у письмовій та в електронній формі) документи, підготовлені відповідно до затвердженої Мінприроди «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів…», а також вміщує в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл, із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян.

 Оформлення«Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів…» (в друкованому та електронному вигляді) здійснюється відповідно до «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», затвердженої Наказом Мінприроди від 09.03.2006р. №108.

 Суб'єкти господарювання для розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, залучають установи, організації та заклади, яким Мінприроди надає право на розроблення цих документів, зокрема, ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ».

 Виходячи із специфіки цих робіт, які, як вказано вище, підпадають під сферу державного метрологічного нагляду, рекомендується залучати тільки спеціалізовані організації, зокрема, «НВП «ЕКОЗАХИСТ», - для виконання таких робіт «під ключ». «НВП «ЕКОЗАХИСТ», як спеціалізована організація, зареєстрована у встановленому порядку та має Реєстраційне свідоцтво, оформлене згідно вимог «Порядку внесення установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, до переліку Мінприроди України», затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 01.10.2012 р. №475.

 Доречі, «НВП «ЕКОЗАХИСТ» було внесене Міністерством екології та природних ресурсів України до цього «Переліку…» одним з перших.

 Термін дії Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, розроблених «НВП «ЕКОЗАХИСТ», становить десять років.

 У разі зміни якісних та кількісних показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, підлягають корегуванню.

 Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, готуються та надаються на розгляд в письмовій та електронній формах, які затверджуються Мінприроди України.

 Склад Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, залежить від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Об'єкти, для яких розробляються Документи, у яких  обґрунтовуються обсяги викидів, розподіляються на три групи: 

  • перша група - об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування;
  • друга група - об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування;
  • третя група - об'єкти, які не входять до першої і другої груп.

 Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, виконуються «НВП «ЕКОЗАХИСТ» з урахуванням вимог «Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.97 №201, та «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за №379/1404.

 Фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ» в оптимальні терміни професійно виконають «Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів» для Вашого підприємства, а також нададуть високоякісні послуги з супроводу отримання дозволу на викиди для Вашого об'єкту.