Разработка схем санитарной очистки населенных пунктов 

"НВП "ЕКОЗАХИСТ" надаэ професійні послуги з розробки схем санітарного очищення населених пунктів України. 

У зв'язку з внесенням змін до Закону України "Про відходи" від 21.01.2010р., посилилися вимоги до розробки схем санітарного очищення населених пунктів України. 

Згідно з вищезгаданими змінами, кожен населений пукт України повинен мати діючу схему санітарного очищення, узгоджену місцевими органами санітарно-епідеміологічної і екологічної служб, управлінням містобудування, архітектури і житлово-комунального господарства, затверджену рішенням місцевої ради. 

Санітарне очищення міст - один з найважливіших санітарно-гігієнічних заходів, сприяючих охороні здоров'я населення і довкілля, і включає комплекс робіт по збору, видаленню, знешкодженню і переробці побутових відходів і прибиранню міських територій. 

Схема санітарного очищення спрямована на рішення вказаних завдань і повинна розроблятися на період 25 років. Через кожні п'ять років в схему вносять необхідні уточнення і доповнення. 

Схема визначає черговість здійснення заходів, об'єми робіт по усіх видах санітарного очищення, методи збору, видалення, знезараження і переробки відходів, необхідну кількість спеціальних збиральних машин, механізмів, устаткування і інвентаря, доцільність проектування, будівництва, реконструкції або розширення існуючих об'єктів санітарного очищення, орієнтовні капіталовкладення на будівництво і на придбання технічних засобів. 

При розробці схем санітарного очищення населених пунктів України фахівці «НВП «ЕКОЗАХИСТ» керуються: 

  • Наказом від 10.01.2006 №6 МінЖКХ України "Про затвердження Рекомендацій по розробці схем санітарного очищення населених пунктів";
  • Наказом від 10.01.2006 №7 МінЖКХ України "Про затвердження Норм утворення твердих побутових відходів для населених пунктів";
  • Наказом від 30.11.2006 №396 МінЖКХ України "Про затвердження Методики впровадження двохетапного перевезення твердих побутових відходів";
  • Наказом від 11.12.2006 №407 МінЖКХ України "Про затвердження Правил організації збору, перевезення, переробки і утилізації твердих побутових отодов";
  • Наказом від 07.07.2008 №213 МінЖКХ України "Про затвердження Методичних рекомендацій по прибиранню територій об'єктів благоустрою населених пунктів";
  • Наказом від 11.08.2008 №247 МінЖКХ України "Про затвердження Методичних рекомендацій по організації збору, перевезення, переробки і утилізації твердих побутових отодов";
  • Наказом від 21.10.2008 №311 МінЖКХ України "Про затвердження Зразкового положення про підприємство у сфері поводження з твердими побутовими отодами";
  • Постановою КМУ від 10.12.2008 №1070 "Про затвердження Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів";
  • ДСанПіН 2.2.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення"; 

Співпраця з «НВП«ЕКОЗАХИСТ» - найкоротший шлях до екологічно безпечного бізнесу.