Санітарна експертиза

«НВП «ЕКОЗАХИСТ»надає послуги з отримання позитивних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо діючих об’єктів, продукції, матеріалів - в Держсанепідслужбі України та її територіальних підрозділах згідно Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а також послуги з проведення санітарної експертизи щодо проектної документації у складі комплексної експертизи проектів будівництва згідно ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Сертифіковані згідно ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» мають великий досвід по підготовці документації для проходження державної санітарно-епідеміологічної експертизи та досвід розгляду документації під час комплексної експертизи (в частині санітарної безпеки).

Відмінне знання нормативної бази і напрацьований роками методологічний підхід «НВП «ЕКОЗАХИСТ» дозволяють виконувати та розглядати проекти, що відповідають усім вимогам державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза - це вид професійної діяльності органів державної санітарно-епідеміологічної служби, що полягає у комплексному вивченні об'єктів експертизи з метою виявлення можливих небезпечних факторів у цих об'єктах, встановленні відповідності об'єктів експертизи вимогам санітарного законодавства, а у разі відсутності відповідних санітарних норм - в обгрунтуванні медичних вимог щодо безпеки об'єкта для здоров'я та життя людини.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - документ установленої форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини, затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи.

Об'єктами державної санітарно-епідеміологічної експертизи є: будь-яка діяльність, технологія, продукція та сировина, проекти нормативних документів, реалізація (функціонування, використання) яких може шкідливо вплинути на здоров'я людини, а також діючі об'єкти та чинні нормативні документи у випадках, коли їх шкідливий вплив встановлено в процесі функціонування (використання), а також у разі закінчення встановленого терміну дії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Санітарно-епідеміологічний сертифікат (далі – гігієнічний сертифікат) - разовий документ, виданий органами державної санітарно-епідеміологічної служби, що підтверджує безпеку для здоров'я та життя людини окремих видів товарів широкого вжитку (харчових продуктів і напоїв, парфумерно-косметичних виробів, товарів дитячого асортименту, виробів побутового призначення тощо) на підставі результатів проведених санітарно-хімічних, токсикологічних, фізико-хімічних, радіологічних, мікробіологічних та інших досліджень.

Основними завданнями державної санітарно-епідеміологічної експертизи є:

  • обґрунтування необхідності застосування вимог санітарного законодавства до конкретного об'єкта експертизи;

  • організація обстеження, дослідження об'єктів експертизи та встановлення відповідності їх вимогам санітарного законодавства України. У разі відсутності санітарних норм - наукове обґрунтування відповідних вимог стосовно об'єктів експертизи - визначення показників безпеки та умов безпечного використання з установленням гігієнічних та епідеміологічних регламентів реалізації, функціонування, транспортування, утилізації чи інших аналогічних дій стосовно об'єкта експертизи, застосування відповідних показників та їх граничнодопустимих рівнів, умісту, концентрацій тощо;

  • оцінка ефективності, обґрунтованості, достатності заходів щодо охорони здоров'я населення;

  • оцінка можливого негативного впливу небезпечних факторів, пов'язаних з діяльністю об'єктів експертизи визначення потенційного ризику для здоров'я населення;

  • підготовка об'єктивних, обґрунтованих висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають об'єкти, визначені в статті 11 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", якщо щодо них раніше не проводилася експертиза і власник об'єкта чи вповноважена ним особа не має діючого позитивного висновку на цей об'єкт.

Забороняється використання або функціонування об'єктівекспертизи без наявності позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

У зв'язку з набранням чинності частинами другою – п’ятою статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Закон) та зверненнями учасників будівництва щодо порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектів будівництва «НВП «ЕКОЗАХИСТ» на своїй сторінці надає необхідні розє’яснення щодо питань «санітарно-епідеміологічної експертизи проектної документації».

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560 затверджено «Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи» (далі – Порядок). Також ця постанова визнає такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2006 №427 «Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва» та від 31.10.2007 №1269 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи», якими передбачалось проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва та визначення її вартості.

Закон та Порядок встановлюють процедуру проведення експертизи проектів будівництва експертними організаціями незалежно від форми власності, які відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 №53 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції 16.06.2011 за № 719/19457.

Перелік експертних організацій (далі – Перелік) формується Міністерством на підставі звернень таких організацій про спроможність забезпечити проведення експертизи за відповідності її критеріям та оприлюднюється на офіційному сайті Мінрегіону (www.minregionbud.gov.ua) у рубриці «Будівництво» (розділ «Ціноутворення, експертиза та контроль вартості у будівництві», підрозділ «Експертиза»).

Критеріями визначено, що у складі експертних організацій, які планують проводити експертизу проектів будівництва, повинні працювати фахівці, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за відповідним напрямом, мають стаж роботи за фахом не менше ніж три роки або не здобули такої освіти, але мають стаж роботи у сфері містобудування за відповідним напрямом експертизи не менше ніж десять років. До роботи в експертних організаціях залучаються як на підставі трудових, так і цивільно-правових договорів, експерти, які здійснюють експертизу з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, які пройшли професійну атестацію та отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців, зокрема експертів, окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 №554. Відповідно до пункту 5 зазначеного порядку при проведенні Мінрегіоном професійної атестації експертів залучаються представники відповідних центральних органів виконавчої влади (в даному випадку - Мінприроди України та Держсанепідслужби України).

За відсутності у штаті експертної організації сертифікованих експертів за окремими напрямами експертизи (з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології), що є обов’язковою умовою за статтею 31 Закону, Мінрегіон вбачає за можливе при проведенні експертизи проектів будівництва об’єктів ІV і V категорії складності, виходячи з призначення об’єктів та у разі необхідності, звертатися за отриманням консультацій з зазначених питань до фізичних осіб, наукових та науково-дослідних установ, що мають відповідні повноваження та досвід роботи.

Функції такої науково-дослідної установи виконує й «Науково-виробниче підприємство «ЕКОЗАХСТ», маючи у своєму штаті висококваліфікованих та досвідчених експертів з великим стажем проведення експертизи проектної документації (з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення та екології).

За Законом та Порядком обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об'єктів, які:

  • належать до IV і V категорій складності, в залежності від призначення об’єкта, – щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та довговічності;

  • споруджуються на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами, – в частині міцності, надійності та довговічності;

  • споруджуються із залученням бюджетних коштів, – щодо кошторисної частини проектної документації.

Не підлягають обов'язковій експертизі проекти будівництва об'єктів I - III категорій складності.

За рішенням Замовника будівництва може проводитись також експертиза інших проектів будівництва.

За результатами проведеної експертизи проектної документації, або її складової частини, експертна організація надає замовникові письмовий звіт.

Відповідальність за дотримання законодавства з питань здійснення експертизи проекту будівництва несуть замовник експертизи та експертна організація.

Маючи багаторічний досвід та відповідну кваліфікацію, керуючись вимогами ч.2 ст.31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та абз.5 п.10 «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», затв. наказом Мінрегіону №560 від 11.05.2011р. (зі змінами від 17.10.2013р., затв. постановою КМУ №759 «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи») сертифіковані експерти «НВП «ЕКОЗАХИСТ» поведуть санітарно-епідеміологічну експертизу проектної документації Вашого проекту згідно Вашої заявки.

Пропонуємо Вам скористатися комплексом послуг «НВП «ЕКОЗАХИСТ», в який входить підготовка і подача в Держсанепідслужбу України, а також її територіальні підрозділи - комплекту документів для проходження державної санітарно-епідеміологічної експертизи, і його супровід до отримання позитивного висновку.