Супровід отримання ліцензій на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини 

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає комплексні послуги для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних і юридичних осіб, по оформленню ліцензій на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировинина території України. 

Основні ліцензійні вимоги для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини:

- наявність виробничих і складських приміщень, що відповідають санітарним, пожежникам, екологічним нормам і правилам;

- наявність відповідного устаткування, згідно технологічним процесам по поводженню з вторинною сировиною;

- наявність кваліфікованого персоналу. 

Збирання, заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням, перевезенням, реалізацією і постачанням відходів переробним підприємствам на утилізацію.

 Власник відходів як вторинної сировини - юридична або фізична особа, яка володіє, користується і розпоряджається відходами в межах, визначених законодавством.

 Реалізація відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана з передачею права власності на відходи іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів.

 Спеціалізовані підприємства із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини - підприємства (суб'єкти господарської діяльності усіх форм власності) та їх філії, інші відокремлені підрозділи, які здійснюють збирання, заготівлю відходів як вторинної сировини на підставі відповідної ліцензії, мають (або орендують) територію, виробничі, складські приміщення та приймальні пункти, мають у власності технічне обладнання (пресове, вантажопідйомне, вагове господарство тощо), мають кваліфікований персонал, необхідну документацію стосовно правил поводження з відходами.

 Приймальний пункт відходів як вторинної сировини - стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ спеціалізованого підприємства із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини, що здійснює приймання, закупівлю відходів як вторинної сировини від фізичних або юридичних осіб на підставі відповідної ліцензії, має складські приміщення, кваліфікований персонал, вагове господарство, необхідну документацію стосовно правил поводження з відходами.

 Суб'єкти господарської діяльності при здійсненні збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини зобов'язані дотримуватися вимог таких нормативно-правових актів, які регулюють цю діяльність:

 - Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закон України «Про відходи»;

- Закон України «Про екологічну експертизу»;

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів» від 03.08.98 №1218;

постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» від 31.08.98р. №1360;

- постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» від 01.11.99 №2034;

- «Інструкція щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від 17.02.99 №41 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18.02.99 за №169/3462.

 Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані збирання, заготівлю макулатури здійснювати згідно з ТУ 13-0281041-207-93 «Макулатура паперова та картонна необроблена» та ДСТУ 3500-97 «Макулатура паперова та картонна», склобою - згідно з ТУУ 21564327.01-94 «Склобій для скляної тари», відходів гумових, у тому числі зношених шин, - згідно з ГОСТ 8407-89 «Сировина вторинна гумова. Покришки і камери шин», матеріалів текстильних вторинних - згідно з ТУУ 21564327.03-95 «Відходи споживання текстильні необроблені» і ТУУ 21564327.02-95 «Відходи виробництва текстильних матеріалів», відходів полімерних - згідно з ТУУ 63.04741331.006-95 зі змінами №1 «Сировина полімерна вторинна необроблена».

 Перелік окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню (далі - Перелік), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 №183.

 До зазначеного Переліку на даний час входять такі види відходів:

 - відходи полімерні;

- відходи гумові, у тому числі зношені шини.

 Згідно Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 №1698, органом ліцензування господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини є Міністерство екології та природних ресурсів України.

 Значний досвід фахівців НВП «ЕКОЗАХИСТ» пооформленню ліцензій на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировинина території Українидозволяє врахувати всі Ваші побажання і надати Вам оперативну кваліфіковану допомогу при вирішенні даного питання по доступних цінах.