Супровід отримання ліцензій на поводження із небезпечними відходами 

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає комплексні послуги для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних і юридичних осіб, по оформленню документації для отримання ліцензій на здійснення операції у  сфері поводження з небезпечними відходами на території України. 

Основні ліцензійні вимоги для отримання ліцензії на операції з небезпечними відходами:

 - наявність виробничих і складських приміщень, що відповідають санітарним, пожежникам, екологічним нормам і правилам;

- наявність відповідного устаткування, згідно з технологічними процесами по поводженню з небезпечними відходами;

- наявність кваліфікованого персоналу. 

Небезпечні відходи - це відходи, які зазначені в абзаці  другому пункту 2 «Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних  відходів та їх утилізацією/видаленням», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 №1120; 

Операції поводження з небезпечними відходами - збір, перевезення, зберігання, обробка, утилізація, видалення, знешкодження і поховання небезпечних  відходів. 

Суб'єкти господарської діяльності при здійсненні операцій поводження з небезпечними відходами зобов'язані дотримуватися вимог таких нормативно-правових актів, які регулюють цю діяльність: 

 Значний досвід фахівців «НВП «ЕКОЗАХИСТ» по розробці документації для оформлення ліцензій на операції з небезпечними відходами дозволяєврахувати всі Ваші побажання і надати Вам оперативну кваліфіковану допомогу при вирішенні даного питання по доступних цінах.