Environmental Due Diligence

Наші презентації для перегляду

"Environmental Due Diligence" (українською)

"Environmental Due Diligence" (english)

"Еnvironmental and Social Impact Assessment" (english)

Досвід розробки та супроводу інвестпроектів у сфері енергетики, промисловості, житлово-комунального господарства та цивільного будівництва свідчить про те, що фінансування проектів , транзакцій по злиттю і поглинанню, придбання окремих матеріальних активів - пов'язані з певними ризиками екологічного характеру.

 
Необхідність передбачити, виміряти і мінімізувати дані ризики призвела до появи на ринку такої послуги з оцінки екологічної складової транзакцій і інвестпроектів, яка у світовій практиці відповідає поняттю "Еnvironmental належна обачність" ( ЕДД ).

 
Метою проведення даної процедури є забезпечення Замовника повною і достовірною інформацією щодо екологічних та соціальних впливів проекту / бізнесу, зокрема, на:

 • поточний екологічний стан матеріальних активів;
 • відповідність вимогам національного законодавства, міжнародних стандартів і найкращим світовим практикам (кращі практики);
 • ефективність існуючої системи екологічного управління;
 • величину потенційних екологічних ризиків і значимість їх потенційних наслідків;
 • рівень відповідальності в екологічному та соціальному вимірах.

 Поінформувати прийняття рішень дозволяє Покупцеві уникати небажаних ситуацій пов'язаних з:

 • зниженням вартості активів з екологічних причин ;
 • необхідністю відшкодування екологічних збитків (кошти за проведення рекультивації забруднених земель, удаленіt небезпечних відходів і отруйних речовин, тощо ) в результаті придбання прав власності на відповідні матеріальні активи;
 • репутаційними втратами, які трапляються в результаті зв'язків з компаніями, які демонструють низький рівень екологічної та соціальної відповідальності.

У свою чергу, при проведенні ЕДД, Продавець отримує наступні можливості та переваги:

 • підвищення інвестиційної привабливості - завдяки завчасному виявленню та усуненню негативних екологічних аспектів, які впливають на вартість активу;
 • прискорення процесу продажу в результаті повної готовності надати всім потенційним покупцям вичерпну інформацію щодо екологічних впливів діяльності Компанії або Проекту;
 • захист конфіденційної інформації в результаті усунення необхідності надання доступу до такої інформації кожному з потенційних покупців / інвесторів, у разі проведення ними власних процедур оцінки.

У рамках Екологічний аудит (екологічного обстеження) визначаються і оцінюються ризики, пов'язані з можливим забрудненням навколишнього середовища до і вчасно придбання або продажу майна, а також досліджуються питання впливу природоохоронних вимог і норм на вартість майна та бізнесу.

Екологічний аудит (Екологічне обстеження) проводиться з метою надання інвестору або потенційному покупцеві об'єктивної інформації про дійсний стан об'єкта і виявлення можливих несприятливих екологічних наслідків (зокрема, забруднень), пов'язаних з історичним використанням.

Процедура екологічного обстеження включає розгляд таких питань:

 • Визначення можливих минулих, нинішніх і майбутніх забруднень і пов'язаних з цим ризиків;
 • Оцінка ефективності функціонування системи управління навколишнім середовищем;
 • Оцінка відповідності стану основних виробничих потужностей і технологій нормативним вимогам;
 • Оцінка можливих ризиків, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища, і витрат, пов'язаних з відновленням якості навколишнього середовища;
 • Розробка ефективних заходів щодо усунення / зменшення екологічної шкоди.

«НВП« Екозахист »має досвід проведення екологічних обстежень об'єктів , виробництв та земельних ділянок в рамках проектів комплексного обстеження майна із залученням технічних експертів і представників провідних юридичних компаній.

Володіючи багатим досвідом і визнаною кваліфікацією у сфері екологічного аудиту та консалтингу, «НВП« Екозахист »пропонує комплексне проведення оцінки екологічних складових проектів / транзакцій ( ЕДД ).

 
Фахівці «НВП« Екозахист» охоче нададуть більш детальну інформацію і готові обговорити форми співпраці при зустрічі, або за вказаними контактами.