Державна екологічна експертиза

 НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає послуги з отримання позитивних висновків державної екологічної експертизи в Міністерстві екології і природних ресурсів України, а також в природоохоронних підрозділах органів місцевого самоврядування України.

 Експерти НВП «ЕКОЗАХИСТ» мають великий досвід по підготовці документації для проходження державної екологічної експертизи. Відмінне знання нормативної бази і напрацьований роками методологічний підхід дозволяють виконувати проекти, що відповідають усім вимогам державної екологічної експертизи.

 Екологічна експертиза в Україні - це вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань і об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі і оцінці передпроектних і інших матеріалів, або об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан довкілля і здоров'я людей. Екологічна експертиза спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої або здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону довкілля, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

 Проведення державних екологічних експертиз регулюється законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» і іншими актами законодавства України. Зокрема, галузевий Закон України «Про екологічну експертизу» був введений в дію 09.02.1995 року.

 Метою екологічної експертизи є:попередження негативного впливу антропогенної діяльності на стан довкілля і здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності і екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

 Завдання екологічної експертизи:

 1. Визначення міри екологічного ризику і безпеки запланованої або здійснюваної діяльності.
 2. Організація комплексної науково-обгрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи.
 3. Встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, вимогам санітарних норм, будівельних норм і правил, державних стандартів.
 4. Оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан довкілля, здоров'я людей і якості природних ресурсів.
 5. Оцінка ефективності, повнота обгрунтованості і достатності заходів щодо охорони довкілля і здоров'я людей.
 6. Підготовка об'єктивних, усебічно обгрунтованих висновків екологічної експертизи.

 Об'єктами екологічної експертизи є:

 • проекти  схем  розвитку  і  розміщення  продуктивних сил, розвитку галузей економіки, генеральних планів населених пунктів, схем районної планіровки,
 • господарські   рішення, системи й об'єкти, впровадження або реалізація яких може призвести до порушення норм екологічної безпеки та негативного  впливу  на навколишнє природне середовище;
 • проекти законодавчих і інших нормативно-правових актів,
 • передпроектні матеріали,
 • документи по впровадженню нової техніки, технології матеріалів, речовин,
 • продукція, реалізація якої може привести до порушення екологічних нормативів, негативної дії на стан довкілля, створенню загрози здоров'я людини.

 Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти і комплекси, що мають значну негативний вплив на довкілля і здоров'я людини.

 Який порядок проведення державної екологічної експертизи?

 Державна екологічна експертиза проводиться за умови обов’язкової відповідності форми і змісту представлених Замовником матеріалів вимогам закону України «Про екологічну експертизу», вновленому «Порядку передачі документації на державну екологічну експертизу», затвердженого постановою КМУ №870 від 31.10.1995р. (із змінами від 17.10.2012р.), і за наявності у складі представлених матеріалів:

 • документації, що містить матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС);
 • позитивних висновків і узгоджень органів державного контролю, органів місцевого самоврядування, отриманих в установленому порядку;
 • висновків громадської екологічної експертизи (у разі її проведення);
 • матеріалів обговорень об'єкту державної екологічної експертизи з громадянами і громадськими організаціями (об'єднаннями), організованих Замовником (чи органами місцевого самоврядування).

 Державна екологічна експертиза проводиться за умови її попередньої оплати Замовником, відносно усього об'єму документації, що підлягає державній екологічній експертизі.

 Початок терміну проведення державної екологічної експертизи встановлюється з моменту приймання комплекту необхідних матеріалів і документів. Термін проведення державної екологічної експертизи визначається, в залежності від складності об'єкту, і складає 45-120 днів.

 Результатом проведення експертизи є висновок державної екологічної експертизи. Він може бути як позитивним, так і негативним.

 Висновок містить рішення про відповідність або невідповідність наданої на експертизу документації екологічним вимогам. У разі негативного висновку державної екологічної експертизи, Замовник має право представити матеріали на повторну експертизу, за умови їх доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених в цьому негативному висновку.

 За експлуатацію об'єктів і видів діяльності, що представляють підвищену екологічну небезпеку, без позитивного висновку державної екологічної експертизи, Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність.

 Пропонуємо Вам скористатися комплексом послуг НВП «ЕКОЗАХИСТ», в який входить підготовка і подача в Міністерство екології і природних ресурсів України, а також в природоохоронні підрозділи органів місцевого самоврядування - комплекту документів для проходження державної екологічної експертизи, і його супровід до отримання позитивного висновку.