Контрольні лабораторні виміри щодо дотримання нормативів ГДВ на стаціонарних джерелах викидів 

Екологічна лабораторія НВП «ЕКОЗАХИСТ» працює на підставі Свідоцтва про атестацію, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Компанія отримала всі необхідні в Україні ліцензії та дозвільні документи, оснащена технікою провідних світових виробників і завжди зможе виконати будь-які точні дослідження в галузі екології. Всі наші сертифікати можете переглянути тут. 

Основними напрямками діяльності лабораторії в сфері охорони атмосферного повітря є: 

  • Визначення якісного і кількісного вмісту забруднюючих речовин в організованих джерелах викидів і робочій зоні;
  • Контрольні заміри, арбітраж, визначення фактичних викидів від джерел забруднення для інвентаризації викидів та визначення ефективності роботи пилогазоочисного обладнання;
  • Вимірювання концентрацій (мг/м3), масового потоку (м/с), потужності викиду (кг/год) забруднюючих речовин; швидкості (м/с) та обсягу (м3/с, м3/годину) димових газів, температури, динамічного та статичного тисків пилогазоповітряних сумішей і димових газів;
  • Виміри в димових трубах, димоходах, вентиляційних, витяжних, аспіраційних системах, на виході з устаткування;
  • Розробка паспортів пилогазоочисного обладнання, вентиляційних систем і каналів;
  • Визначення місць витоків природного та інших газів, з кількісним виміром витрати витоку. 

Науково-виробниче підприємство «ЕКОЗАХИСТ» надає на абонентській основі послуги з проведення регулярних контрольних вимірів параметрів газопилових потоків та концентрацій забруднюючих речовин на джерелах викидів, з оформленням належних актів та протоколів, з метою передачі їх на контроль в інспекційні органи. 

ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає інжинірингові та консультативні послуги щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин. 

«Контроль за дотриманням затверджених нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ) забруднюючих речовин (ЗР) (в т.ч. на виході з ГОУ» - процес вимірів атестованою лабораторією концентрацій та (або) масової витрати ЗР, що відходять зі стаціонарних джерел викидів (та після ГОУ), згідно вимог відповідних дозволів на викиди ЗР, та порівняння їх значень із нормативами ГДВ, затвердженими Наказом Мінприроди України №309 від 27.06.2006р. «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел». 

Для можливості легальної експлуатації установок очистки газів на Вашому підприємстві згідно ч.7 ст. 10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» та «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених наказом Мінприроди України від 06.02.2009р. №52,  ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» пропонує надати інжинірингові та консультативні послуги щодо розробки для Вашого об’єкту наступної документації: 

1. Здійснення перевірки на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (окремо – на кожному ступені очистки);

2. Складання належних актів відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам відповідно до Додатку 4 «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених наказом Мінприроди від 06.02.2009р. №52;

3. Складання актів перевірки технічного стану установок очистки газу на джерелах викидів відповідно до Додатку 5 «Правил …» від 06.02.2009р. №52. 

За необхідності, ми можемо здійснити оформлення протоколів засідання Комісії з перевірки знань з правил технічної експлуатації  ГОУ відповідно до Додатку 2 «Правил …» від 06.02.2009р. №52; оформлення журналів обліку робочого часу роботи ГОУ; оформлення наказу про призначення осіб, відповідальних за: технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ, проведення поточних, планових і капітальних ремонтів, утримання у справному стані пристроїв відбору проб, систем контролю та засобів автоматики, належне розташування та обладнання місць відбору проб та вимірювання параметрів газопилового потоку згідно з вимогами чинного законодавства, здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи ГОУ, ведення журналу обліку робочого часу ГОУ. 

Роботи виконуються відповідно до КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція» (затв. Наказом Мінприроди від 09.03.2004р. №93), «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» (КНД 211.2.3.014-95, Київ, 1995р.), «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів, скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди України», погодж. Держекоінспекцією України 10.12.2007р. та затв. Мінприроди України 12.12.2007р.