Отримання дозволу на викиди

 «НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає послуги екологічного характеру підприємствам різних галузей, починаючи від малих об’єктів житлового та цивільного комплексу і закінчуючи великими промисловими підприємствами і заводами.

 Ми розробимо для Вашого підприємства повний цикл дозвільної документації на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, включаючи всі документи, необхідні для отримання дозволу.

 При цьому ми будемо супроводжувати всі документи у відповідних державних інстанціях до самого моменту отримання дозволу на викиди Вашим підприємством. Співпрацюючи з нами Ви отримаєте гарантований результат.

 Пропонуємо ознайомитись із переліком послуг «НВП «ЕКОЗАХИСТ» щодо робіт «під ключ» в дозвільній системі в галузі охорони атмосферного повітря: 

 • Повний цикл розробки дозвільної документації на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • Проведення комплексної інвентаризації викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел промислових підприємств:

-         способом прямих інструментальних вимірів;

-         розрахунковим способом;

-         балансовим способом;

 • Підготовка документів для постановки на державний облік та зняття з державного обліку підприємств в галузі охорони атмосферного повітря.
 • Розробка документів, що обгрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, організацій та громадян-підприємців:

-         розробка заходів щодо досягнення встановлених нормативів гранично-допустимих викидів (ГДВ);

-         оцінка існуючих передових технологій (вітчизняних та світових), направлених на зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферу;

-         оцінка ступеню забруднення атмосферного повітря в приземному шарі атмосфери за програмою «ЕОЛ»;

-         обгрунтування розміру санітарно-захисної зони (СЗЗ);

-         підготовка ХМL-файлів для формування дозволу.

 • Розробка проекту скорочення (організації) санітарно-захисної зони, супровід та погодження у Держсанепідслужбі України.
 • Розробка паспортів газоочисних установок (ГОУ):

-         Перевірка відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним показникам – контроль ефективності роботи пило/газо-очисного устаткування (ПГОУ).

 • Розробка паспортів вентиляційного устаткування.
 • Проведення контролю за дотриманням встановлених нормативів ГДВ.
 • Визначення геодезичних координат географічного центроїду (центру) об’єкта для підприємств ІІІ групи. 

Зазначені роботи «НВП «ЕКОЗАХИСТ» щодо приведення Вашої діяльності у відповідність природоохоронних норм - відповідають вимогам, встановленим ст.10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» щодо обов’язків всіх суб’єктів господарювання в галузі хорони атмосферного повітря: 

Підприємства, установи, організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, зобов'язані:

 • здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо;

 • вживати заходів щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин і зменшення впливу фізичних факторів; 
 • забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у  справному стані споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів і зменшення рівнів впливу фізичних та біологічних
  факторів;

 • здійснювати контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх постійний облік; 
 • заздалегідь розробляти спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і вживати заходів для ліквідації причин, наслідків забруднення атмосферного повітря;

 • забезпечувати  здійснення  інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та ефективності роботи газоочисних установок; 
 • забезпечувати розроблення методик виконання вимірювань, що враховують специфічні умови викиду забруднюючих речовин;

 • використовувати метрологічно атестовані методики виконання вимірювань і повірені засоби вимірювальної техніки для визначення параметрів газопилового потоку і концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та викидах стаціонарних і пересувних джерел;

 • здійснювати контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин і зниження впливу фізичних та біологічних факторів, оснащення їх засобами вимірювальної техніки, необхідними для постійного контролю за ефективністю очищення, дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів та інших вимог законодавства в галузі охорони
  атмосферного повітря; 
 • своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок.

 • Виконання заходів щодо охорони атмосферного повітря не
  повинно призводити до забруднення грунтів, вод та інших природних
  об'єктів. 

«НВП «ЕКОЗАХИСТ» надає послуги з проведення вищеперелічних робіт та оформлення усіх документів, необхідних для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, і подальшого супроводу цих документів у відповідних інстанціях.

 Ми гарантуємо результат та заощаджуємо Ваші кошти та час. Ми супроводжуємо проектні матеріали у Мінпрроди та регіональних органах охорони навколишнього природного середовища, райдержадміністраціях, Держсанепідслужбі, її регіональних управліннях та лаборатоних центрах.

 Ми маємо багаторічний досвід роботи і плідно співпрацюємо з державними установами, завдяки чому Ви отримаєте гарантований результат.