Проектування шумозахисних заходів. Розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації. Інструментальні вимірювання шуму 

Підвищений рівень шуму залишається однією з найбільш гострих проблем для міських територій. Площа міських територій, що знаходяться в зоні постійного наднормативного шумового впливу, в середньому, перевищує 60%. 

Основними джерелами шумового впливу на території Києва є автотранспорт, залізничний транспорт і наземні лінії метро, авіатранспорт, будівельна техніка, промислові підприємства і майданчики, інженерне устаткування будівель (в т.ч. вентиляційні системи), шуми побутового походження на територіях усередині кварталів житлових будинків. 

Нині в проектах будівництва  акустичні розрахунки, при проведенні оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), набувають значну роль. Як правило, такі розрахунки, незважаючи на свою складність, не проводяться інженерами-проектувальниками на належному рівні, з використанням програмних обчислювальних комплексів із побудовою карт шуму, що не дає можливості досить коректно призначати ті або інші шумозахисні заходи, що дозволяють забезпечити необхідний рівень акустичного комфорту і дотримання санітарних норм. 

Практична реалізація шумозахисних заходів, проведених по неякісних проектах, нерідко викликає справедливі нарікання Замовників за різними обставинами: ефективність заходів не відповідає розрахунковій, шумозахисні конструкції мають непривабливий вигляд, швидко піддаються зносу, недовговічні, порушують  нормальне функціонування інших систем і т.п. 

Одна з головних причин, що призводить до таких небажаних наслідків, - відсутність належного детального опрацювання інженерами-проектувальниками шумозахисних конструкцій в контексті основних проектних рішень по об'єкту, в поєднанні вимог шумозахисту, погодженому з іншими інженерними вимогами. 

Наприклад, у рамках ОВНС для транспортного будівництва акустичний розрахунок, як правило, закінчується усього лише призначенням місця установки і габаритів шумозахисних екранів, шумозахисних зелених смуг, а також вказівкою необхідних параметрів звукоізоляції для віконних заповнень. Подальша деталізація і ув'язка з іншими інженерними рішеннями недобросовісними проектувальниками не проводиться. Проектувальники розглядають шумозахисні екрани і віконні заповнення, як типові покупні конструкції із заданими властивостями, які будівельникові-підрядникові досить встановити на вказані місця, щоб усе вийшло «добре». Але «добре»,  далеко не завжди і не скрізь виходить. І як може бути інакше, якщо в результаті такого поверхневого підходу, наприклад для акустичних екранів, не розроблені архітектурні рішення, не врахована дія агресивного середовища з боку транспортного потоку, не взяті до уваги переваги місцевих жителів в частині забезпечення місцевих комунікацій, освітленості і т.п. 

Для того, щоб змінити відношення до порядку і якості проектування засобів акустичного захисту від шуму, до якості виконання цих розрахунків, фахівцями ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проводиться велика і планомірна робота з використанням необхідних нормативних і методичних документів: 

  • Оцінка шумового впливу на селітебні території і приміщення з нормованим рівнем шуму:

- систем вентиляції і кондиціонування;

- холодильного і технологічного устаткування;

- транспортних потоків (авто, з/д, метрополітен і ін.);

- трансформаторних підстанцій, котельних, теплових пунктів;

- газорозподільних пунктів, бетонозмішувальних вузлів і т.п;

- проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, будівельних робіт, робота звуковідтворюючої і звукопосилюючої апаратури  і т.п.;

  • Розробка пристроїв глушення шуму (підбір і розрахунок глушників, шумозахисних екранів, укриттів, кожухів і т.п.);
  • Розробка проектно-конструкторської документації пристроїв шумозахисту для підприємств громадського харчування, магазинів, промислових підприємств, гаражів, стоянок і ін.;
  • Розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації об'єктів, що будуються і реконструюються;
  • Паспортизація робочих місць по чиннику шумового впливу. 

Унікальність проектів, що виконуються ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ», полягає у виявленні і глибокому опрацюванні причин, що викликали підвищені рівні шуму (розглядається як повітряний, так і структурний шум) від різних джерел, аж до розробки конкретних пристроїв шумозахисту і заходів по віброізоляції. При розробці шумозахисних конструкцій приймаються технічні рішення, спрямовані як на забезпечення достатньої акустичної ефективності, так і на мінімізацію витрат на усунення шумового дискомфорту. 

Графічна частина проектної документації по «Захисту від шуму» виконується фахівцями ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» у візуально прийнятному виді, що дозволяє органам екологічної і санітарно-епідеміологічної експертизи швидше і адекватніше оцінювати спроектовані нами заходи по захисту від шуму. Вбудована графічна підсистема використовуваних програм дозволяє розмістити джерела шуму, шумозахисні споруди і розрахункові точки на географічно прив'язаному плані місцевості. В якості топографічної основи використовуються файли з планом місцевості, виконані в AutoCAD або іншій системі просторового проектування, або підкладка на основі растрового графічного файлу. При розрахунку рівнів звукового тиску у вибраній точці нами використовується інформація про її взаємне місце розташування відносно джерел шуму і шумозахисних споруд в тривимірному просторі, при цьому використовуються існуючі довідково-методичні посібники з розрахунку акустичного впливу (СНиП ІІ - 12-77). Для оцінки загального акустичного фону на даній території нами будуються поля звукового тиску на довільній висоті, у вигляді ізоліній і кольорових карт, які можуть бути експортовані в графічні файли, як додаток до розрахунку. Ми виконуємо акустичні розрахунки не лише у складі проектів забудови населених пунктів, але і до таких специфічних проектів, як вітрополя вітроелектростанций (ВЕС) та ін.

Виконання монтажних робіт по розробленій документації здійснюється як силами самих підприємств-замовників, так і силами спеціалізованих організацій-партнерів нашої компанії. При цьому ми забезпечуємо авторський нагляд з контролем акустичної ефективності виконаних робіт та проведенням контрольних акустичних вимірів. 

Співпраця з НВП «ЕКОЗАХИСТ» - найкоротший шлях до екологічно безпечного бізнесу.