ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» завершено комплекс робіт з оформлення технічної та дозвільної документації щодо вводу в експлуатацію першого відчизняного підприємства МП «Фірма ПТК» у формі ТОВ - з виробництва литих легкоплавких алюмінієвих автомобільних дисків, що випускаються під торговельною маркою DISLA(для переходу на сайт підприємства – натисніть тут).

Аспекти безпеки праці та здоров’я населення на підприємстві, під супроводом аудиторів та консультантів ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ», періодично контролюються  органами Держсанепідслужби та Держгірпромнагляду.

 Розміщення заводу здійснено на підставі позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України від 23.02.2012р. №05.03.02-07/13801 щодо матеріалів встановлення санітарно-захисної зони (СЗЗ) виробничого комплексу МП «Фірма ПТК» у формі ТОВ, розроблених та погоджених ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ».

 Головним державним санітарним лікарем України прийняте рішення про розміщення об’єкту на підставі Протоколу державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України від 16.02.2012р. №518 та засідання Комісії з питань скорочення та зміни розмірів СЗЗ, на якій фахівці ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» довели безпечність та достатність прийнятих проектом та технологічним регламентом рішень.

Науковий звіт за результатами робіт для потреб розміщення підприємства та облаштування його санітарно-захисної зони оформлено ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва Академії Медичних Наук України» від 20.02.2012р. №22.2/1094 за участю ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ».

 ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» для даного підприємства отримало:

  • позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України від 08.06.2012р. №05.03.02-07/56611 щодо технологічного регламенту виробництва литих легкоплавних алюмінієвих дисків;
  • позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДЗ Київська облСЕС МОЗ України від 29.12.2012р. №05.03.02-04/130938 місць тимчасового зберігання відходів МП «Фірма ПТК» у формі ТОВ;
  • позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи ДЗ Київська облСЕС МОЗ України від 13.11.2012р. №05.03.02-07/111310 на документи, у яких обгрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
  • Дозвіл на викиди забруднюючих речовин МП «Фірма ПТК» у формі ТОВ №3221055500-9 від 11.12.2012р., виданий Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Київській області.

 Державну екологічну експертизу матеріалів ОВНС, виконаних ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» щодо планованої експлуатації підприємства, здійснено спеціалізованим еколого-експертним підрозділом Міністерства екології та природних ресурсів України, за результатами якого ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» отримано для об’єкту позитивний висновок державної екологічної експертизи Мінприроди України від 02.08.2012р. №15396/17/10-12 щодо діяльності МП «Фірма ПТК» у формі ТОВ на території виробничо-промислової адміністративно-побутової бази на арендованій земельній ділянці по вул.Гагаріна 67 в смт.Клавдієве Бородянського району Київської області (для перегляду висновку на сайті Мінприроди України – натисніть тут).

 Диски DISLA проходять багатоступінчасту перевірку якості, як в процесі виробництва дисків, так і після сходження коліс з конвеєрів. Для цього, за участю НВП «ЕКОЗАХИСТ», на підприємстві організована система технічного контролю, що передбачає ряд обов'язкових тестів. Програма контролю передбачає проведення ряду періодичних, типових та контрольних випробувань, спрямованих на перевірку технічних і міцностних характеристик литих дисків.

 Контроль проводиться на спеціалізованому устаткуванні кваліфікованими фахівцями з дотриманням жорстких вимог європейських стандартів. Оскільки МП «Фірма ПТК» у формі ТОВ є першим і єдиним відчизняним виробником литих легкоплавких алюмінієвих автомобільних дисків в Україні, та при цьому застосовує в процесі виробництва апробовані європейські технології та обладнання, для чого ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» для даного підприємства було проведено реєстрацію документації технічних умов на продукцію (ТУ У 29.3-21569230-001:2013) в органах Держспоживстандарту України.

 Наразі ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» завершено проведення сертифiкацiї продукцiї МП «Фірма ПТК» у формі ТОВ у Системi сертифікації «УкрСЕПРО» на вiдповiднiсть вимогам нормативних документів ГОСТ 30599-97 «Колеса из легких сплавов для пневматических шин. Общие ТУ» та власних ТУ У 29.3-21569230-001:2013. З цією метою, випробувальними лабораторіями, акредитованими на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025, під наглядом аудиторів та технічних експертів ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проводяться випробування дисків за системою технічного контролю, що передбачає ряд обов'язкових тестів, передбачених UN/ECE 124 («Єдині приписи, що стосуються офіційного затвердження коліс для легкових автомобілів і їх причепів», ООН).

 ТОВ «НВП «ЕКОЗАХИСТ» проведено аудит техніки безпеки та впроваджено систему охорони праці на даному підприємстві, з отриманням необхідної дозвільно-погоджувальної документації. Безпечні умови праці на підприємстві підтверджуються позитивним висновком експертизи №80.2-04-05-5941.13 від 21.08.2013р. стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (щодо експлуатації обладнання); позитивним висновком експертизи №80.2-04-05-791.13 від 01.04.2013р. стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (щодо виконання робіт), позитивнимвисновком експертизи №80.2-02-05-2298.13 від 14.08.2013р. щодо відповідності обладнання, придбаного за кордоном, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що чинні на території України (експертизи, перевірки та огляди проведені ДП «Київський «Експертно-технічний центр» Держгірпромнагляду України).

 Дізнатися більше.

Всі новини
На головну