Охорона атмосферного повітря

•    Інвентаризація викидів забруднюючих речовин виробничих об'єднань, промислових підприємств, організацій і установ, які мають викиди забруднюючих речовин в атмосферу;

•    Розробка паспортів установок очистки газу (ГОУ), оформлення актів перевірки ефективності роботи ГОУ;

•    Розробка «Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців»;

•    Отримання дозволів на викиди;

•    Проведення контрольних інструментально-лабораторних вимірів показників складу і обсягів утворення забруднюючих речовин та контроль дотримання нормативів гранично-допустимих обсягів викидів забруднюючих речовин на джерелах викидів;

•    Розробка та затвердження технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин;

•    Паспортизація вентиляційних систем;

Проектування та експертизи

•    Розробка та погодження проектів встановлення санітарно-захисних зон (СЗЗ), проектів скорочення розмірів СЗЗ;

•    Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС);

•    Екологічна експертиза;

•    Санітарна експертиза;

•    Розробка та погодження технічних умов, технологічних регламентів, нормативів, правил, стандартів в сфері екологічної безпеки;

•    Оцінка екологічних ризиків;

•    Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів;

•    Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки, розроблення і складання декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки, планів локалізації та ліквідації аварій;

•    Організація проведення громадських слухань, обговорень;

•    Розробка розділу «Захист від шуму» у складі проектної документації, інструментальні вимірювання шуму;

 Екологічні дослідження та вимірювання

•    Проведення окремих аналізів (води, повітря, грунтів) і вимірювань фізичних факторів (радіації, електромагнітного поля, шуму, вібрації);

•    Екологічне обстеження / Environmental Due Diligence;

•    Екологічна оцінка території (Environmental Site Assessment);

•    Оцінка забруднення азбестовмісними матеріалами / Asbestos survey;

•    Комплексне екологічне обстеження квартир, офісів, дачних ділянок, котеджів, робочої зони та санітарно-захисної зони промпідприємств;

•    Оцінка можливого збитку від забруднень; юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень;

Еколого-правовий консалтинг


•    Екологічний аудит;

•    Супровід при проходженні перевірок;

•    Постановка природоохоронної роботи на підприємстві  по складанню наказів, інструкцій, щорічних планів природоохоронних заходів, організація навчання спеціалістів Замовника;

•    Организація обліку утворення відходів і викидів в атмосферу, поточного контроля за джерелами забруднення і місцями тимчасового зберігання відходів;

•    Складання поквартальних розрахунків плати екологічного податку і рекомендації по оптимізації цих платежів;

•    Розробка та впровадження програм моніторингу та управління з охорони навколишнього середовища і соціального впливу;

•    Екологічний супровід інвестпроектів для потреб кредитування;

Поводження з відходами

•    Експертиза документації для отримання погоджень на транскордонне перевезення небезпечних речовин та відходів;

•    Супровід отримання ліцензій на поводження із небезпечними відходами;

•    Супровід отримання ліцензій на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

•    Підготовка техдокументації з інвентаризації відходів та супровід її розгляду природоохоронними органами з метою отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

•    Інвентаризація місць видалення відходів (МВВ) та оформлення паспортів МВВ для потреб ведення реєстрів МВВ місцевими адміністраціями;

•    Складання реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ), реєстрових карт об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ) для потреб реєстрації та формування державного та регіональних інформаційних банків даних;

•    Складання і ведення паспортів відходів з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними на підприємстві;

•    Розробка схем санітарного очищення населених пунктів;

•    Розробка норм накопичення твердих побутових відходів у населених пунктах;


•    Проектування сміттєсортувальних комплексів, сміттєперевантажувальних комплексів, автоматичних ліній сортування ТПВ з отриманням паливних пелетів, проектування полігонів ТПВ (в тому числі щодо рекультивації, санації), санітарних полігонів ТПВ.