fbpx
+38 (044) 496-01-20

Екологічний аудит

Процедура екологічного аудиту

Екологічний аудит – це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту (ст. 1 ЗУ «Про екологічний аудит»).

Екологічний аудит

Згідно ст. 11 цього Закону екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об’єктів державної власності, іншої зміни форми власності, зміни конкретних власників об’єктів, а також для потреб екологічного страхування, в разі передачі об’єктів державної та комунальної власності в довгострокову оренду, в концесію (щодо об’єктів підвищеної екологічної небезпеки), створення на основі таких об’єктів спільних підприємств, створення, функціонування і сертифікації систем екологічного управління, а також здійснення господарської та іншої діяльності.

Екологічний аудит - Фото №2

Еколого-правовий консалтинг фахівцями НВП «Екозахист»

НВП «Екозахист» володіє великим досвідом проведення екологічного аудиту для суб’єктів господарювання різних форм власності відповідно до всіх вимог законодавства України, із залученням сертифікованих екологічних аудиторів та використовуючи тільки сучасне, сертифіковане обладнання під час лабораторних вимірювань. До основних цілей і завдань в галузі екологічного аудиту з урахуванням міжнародної практики відноситься:

 • збір достовірної інформації про екологічні аспекти виробничої діяльності об’єкта екологічного аудиту та формування на її основі висновків екологічного аудиту;
 • встановлення відповідності об’єктів екологічного аудиту вимогам законодавства з охорони навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту;
 • оцінка впливу діяльності об’єкта екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища;
 • оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що вживаються для охорони навколишнього природного середовища на об’єкті екологічного аудиту;
 • створення дієвих інструментів реалізації основних напрямків регулювання природокористування та забезпечення сталого розвитку;
 • інтеграція діяльності об’єкта екоаудиту в галузі охорони навколишнього середовища з іншими сферами виробничої діяльності.
Екологічний аудит                                       - Фото №3

Фахівці НВП «Екозахист» забезпечують екоаудит та екологічне управління/координацію реалізації проектів за наступними напрямками:

 • екологічне обстеження/Environmental Due Diligence;
 • аудит соціальної та екологічної стійкості діяльності;
 • аудит на предмет відповідності вимогам природоохоронного законодавства;
 • аудит з питань охорони навколишнього середовища, праці та техніки безпеки (EHS);
 • еколого-правовий консалтинг;
 • екологічна оцінка території (Environmental Site Assessment);
 • проведення оцінки впливу на навколишнє середовище – ОВНС (EIA), ОВД та супровід проходження екологічної оцінки під час процедур експертизи та ОВД;
 • розробка та впровадження програм моніторингу та управління з охорони навколишнього середовища та соціального впливу;
 • розробка та супровід впровадження системи екологічного менеджменту відповідно до вимог стандартів ISO 14001, EMAS;
 • оцінка забруднення азбестовмісними матеріалами/Asbestos survey.
Екологічний аудит - Фото №4

Замовивши послугу з проведення екологічного аудиту в нашій компанії, ви отримаєте детальний звіт про екологічний стан вашого підприємства. Екоаудиторський висновок є офіційним документом для контролюючих організацій і судових органів при вирішенні спірних питань, пов’язаних з необґрунтованими екологічними платежами та штрафними санкціями. 

Співпраця з НВП «Екозахист» – найкоротший шлях до екологічно безпечного бізнесу.

Екологічний аудит                                       - Фото №5

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога