fbpx
+38 (044) 496-01-20

Вимірювання вібрації

Актуальність вимірювання вібрації

Досвід фахівців НВП «Екозахист», щодо проведення вимірів вібрації говорить про те, що проектовані й вже експлуатовані будівлі та споруди часто піддаються негативному впливу від вібрації з різних техногенних джерел, викликаних діяльністю людини, наприклад, – вібрацією від рухомих складів метрополітену, залізничного (в т.ч. трамвайного) та іншого транспорту, внаслідок проведення підготовчих та будівельних робіт, що особливо актуальним є зараз, в умовах щільної забудови населених пунктів

Вібрація може не лише шкідливо впливати на стан здоров’я людини, але і пошкодити окремі частини будівель і споруд. Часто вібрація повільно і невідворотно наносить збитки конструкціям та інтер’єру будівель, зменшуючи їх термін придатності, а також ресурс стійкості, і може привести до незначних, проте видимих неозброєним оком ушкоджень, через що буде потрібно проведення косметичних ремонтів.

Вимірювання вібрації і оцінка небезпеки впливу вібраційних процесів на проектовані і збудовані будівлі і споруди

Будівництво сучасних житлових комплексів, громадських будівель, адміністративно-управлінських і офісних будівель на площах, що відводяться для них в межах зон впливу залізничного, трамвайного транспорту, ліній метрополітену, поблизу магістралей з інтенсивним рухом вантажного транспорту без спеціалізованих віброзахисних заходів може привести до порушення державних будівельних і санітарних норм і правил по безпеці конструкцій і порушень правил по захисту від руйнуючих впливів вібрації і шуму в експлуатованих приміщеннях. Транспортна вібрація і, особливо, низькочастотний структурний шум, що викликається вібрацією, створюють умови дискомфорту і негативно впливають на здоров’я і самопочуття людей. А при довготривалій дії вібрації, вона викликає безповоротні зміни у внутрішніх органах й у всьому організмі людини. Тут ми не говоримо навіть про очевидний факт – зниження комерційної вартості «забруднених» вібраційно-шумовими впливами приміщень в будівлях.

Вимірювання вібрації і оцінка небезпеки впливу вібраційних процесів на проектовані і збудовані будівлі і споруди - Фото №2

Якщо у Вас є підстави припускати, що на Ваші приміщення або будівлі, на Вас і Ваші умови праці або умови проживання в цілому може негативно впливати підвищені рівні вібрації, то фахівці НВП «Екозахист» рекомендують Вам провести спеціалізовані інструментальні дослідження вібрації. 

Аналіз існуючих методів і нормативно-правових актів у сфері вимірювання вібрації дозволяє НВП «Екозахист» робити висновки про те, що на сьогодні підходи до методик оцінки вібрації і чисельних критеріїв небезпеки вібрації для будівель (у разі техногенної вібрації) і умов впливу вібрації на здоров’я людини в різних країнах значно відрізняються. 

 

Вимірювання вібрації і оцінка небезпеки впливу вібраційних процесів на проектовані і збудовані будівлі і споруди                                       - Фото №3

Регламентація вимірювань

НВП «Екозахист», проаналізувавши найкращий міжнародний досвід, використовує з зарубіжних нормативних документів, що регламентують виміри вібрації, наступні:

 • національний стандарт Великобританії BS 7835-2:1993 «Evaluation and measurement for vibration in buildings – Part 2: Guide to damage levels from groundborne vibration» («Виміри і оцінка вібрації в будівлях. Частина 2. Керівництво по встановленню рівнів передаваної через ґрунт вібрації, що призводить до ушкодження будівель»);
 • національний стандарт Німеччини DIN 4150-3:1999 «Structural vibration – Part 3: Effects of vibration on structures» (Вібрація споруд. Частина 3. Дія вібрації на споруди);
 • національний стандарт Норвегії NS 8141:2001 «Vibration and shock – Measurement of vibration velocity and calculation of guideline limit values in order to avoid damage of constructions» (Вібрація і удар. Вимір швидкості і розрахунок граничних значень, рекомендованих з метою запобігання ушкодженню споруд).
Вимірювання вібрації і оцінка небезпеки впливу вібраційних процесів на проектовані і збудовані будівлі і споруди - Фото №4

В Україні на даний момент є перелік з близько сотні ухвалених і діючих документів, що містять обов’язкові норми (граничні кількісні критерії оцінки небезпеки рівня вібрації) і вимоги до проведення вимірів вібрації, серед яких найчастіше застосовними в практиці НВП «Екозахист» є наступні: 

 • ДСТУ EN 12096:2005 «Вібрація механічна. Повідомлення і перевірка параметрів вібрації» (EN 12096:1997, IDT);
 • РВ. 1.1-03450778-809: 2012 «Рекомендації по зниженню рівня вібраційного навантаження на житлову забудову»;
 • ІСО 4866-90 «Вібрація і удар. Вібрація будівель. Керівництво по виміру вібрації і оцінці її дії на будівлю»;
 • МУ 2957-84 «Методичнні рекомендації по вимірюванням і гігієнічній оцінці вібрації в житлових приміщеннях»;
 • ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної і локальної вібрації»;
 • СанПиН 1304-75 «Санітарні норми допустимих вібрацій в житлових будинках»;
 • ДСТУ ISO/TS 10811-1:2008 «Вібрація і удар механічні. Вібрація і удар в будівлях з чутливим устаткуванням Частина 1. Вимірювння і оцінка» (ISO/TS 10811-1:2000, IDT);
 • СОУ 42.1-37641918-118:2014 «Автомобільні дороги. Визначення вібраційного навантаження. Оцінка дії на будівлі і споруди»;
 • ГОСТ 12.4.012-83 «Вібрація. Засоби виміру і контролю вібрації на робочих місцях»;
 • ГОСТ ІСО 8002-99 «Вібрація. Вібрація наземного транспорту. Представлення результатів вимірів»;
 • ДСТУ EN ISO 13753:2015 «Вібрація і удар механічні. Вібрація локальна. Методика виміру коефіцієнта віброізоляції пружних матеріалів у разі їх навантаження системою долонь – рука» (EN ISO 13753:2008, IDT);
 • ДСТУ ISO 8042:2008. «Вимір параметрів удару і вібрації. Характеристики сейсмічних датчиків» (ISO 8042:1988, IDT);
 • ДСТУ ISO 10815:2008 «Вібрація механічна. Вимір вібрації, яка виникає усередині залізничного тунеля внаслідок проходження потягів» (ISO 10815:1996, IDT);
 • ДСТУ ISO 2631-4:2005 «Вібрація і удар механічні. Оцінка впливу вібрації усього тіла на організм людини. Частина 4. Керівні вказівки за оцінкою впливу вібрації і обертального руху на комфортний стан пасажирів і бригади на залізничному транспорті» (ISO 2631-4:2001, IDT);
 • ДСТУ EN ISO 5349-1:2005 «Вібрація механічна. Вимір і оцінка впливу на людину локальної вібрації. Частина 1. Загальні вимоги» (EN ISO 5349-1:2001, IDT);
 • ДСТУ EN ISO 5349-2:2005 «Вібрація механічна. Вимір і оцінка дії на людину локальної вібрації. Частина 2. Практична інструкція по вимірах на робочому місці» (EN ISO 5349-21:2001, IDT);
 • ДСТУ ISO 2631-2:2004 «Вібрація і удар механічні. Оцінка дії загальної вібрації на людину. Частина 2. Вібрація в будівлях (від 1 Гц до 80 Гц)».

Ці та інші документи включають у тому числі методики, застосовні фахівцями НВП «Екозахист» для оцінки небезпеки дії вібрації, методичні вказівки по проведенню вимірів і критерії для оцінки безпеки впливу вібрації на стан будівель і інших об’єктів.

Вимірювання вібрації і оцінка небезпеки впливу вібраційних процесів на проектовані і збудовані будівлі і споруди                                       - Фото №5

Комплексне вимірювання вібрації від НВП «Екозахист»

Для того, щоб провести силами фахівців НВП «Екозахист» на базі нашої екологічної лабораторії всі спеціалізовані інструментальні обстеження, і отримати результати прогнозу негативного впливу рівнів вібрації і рівнів впливу структурного шуму від будівництва, від руху великого вантажного транспорту, руху рейкового транспорту (метрополітену, залізниці), в зоні впливу майданчика передбачуваного будівництва, в експлуатованій будівлі і т.ін., Вам необхідно звернутися до фахівців НВП «Екозахист».

Терміни виконання робіт по вимірах вібрації визначаються умовами договору, але як правило, не перевищують двох-трьох тижнів. Для потреб цивільного будівництва (що є обов’язковим згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проводиться  експертиза і узгодження отриманих результатів вимірів і даних, після встановлення прогнозних рівнів вібрації, в комплекті з іншими матеріалами проектної документації, – із зареєстрованими в Мінрегіоні України експертними організаціями і сертифікованими Мінрегіоном України експертами, а також, за бажанням, з органами Держпродспоживслужби України.

Вимірювання вібрації і оцінка небезпеки впливу вібраційних процесів на проектовані і збудовані будівлі і споруди - Фото №6

При отриманні містобудівних умов і обмежень (МБУО) у разі проектування висотних будівель у межах технічної зони Київського метрополітену, фахівцями НВП «Екозахист» виконується окреме узгодження результатів вимірів вібрації і віброакустичних розрахунків з ІГЗ ім. О.М.Марзєєва НАМН України і КП «Київський метрополітен».

Екологічна лабораторія НВП «Екозахист» має сучасну інструментальну матеріально-технічну базу для здійснення робіт по проведенню вібраційних і акустичних обстежень будь-якого рівня складності і відповідальності. Обстеження, за бажанням Замовника, можуть проводитися НВП «Екозахист» із застосуванням декількох незалежних багатоканальних вимірювальних комплексів по шуму і вібрації, а також із залученням лабораторій державних органів нагляду.

 

Вимірювання вібрації і оцінка небезпеки впливу вібраційних процесів на проектовані і збудовані будівлі і споруди                                       - Фото №7

За результатами вимірів вібрації і отримання звітів від експертів НВП «Екозахист», можливо, буде потрібно проведення заходів щодо віброзахисту (він потрібен у випадках, коли виявлено систематичне перевищення вимог будівельних і санітарних норм по рівнях структурного шуму і вібрації). Така ситуація часто складається на будмайданчиках в умовах нового будівництва в районах щільної забудови, або при реконструкції існуючих об’єктів, розташованих:

 • на ділянках уздовж діючих ліній метрополітену;
 • у безпосередній близькості з великими шосе та автомагістралями;
 • у зоні відводу (смузі відведення) ліній залізниці;
 • безпосередньо поблизу трамвайних ліній.
Вимірювання вібрації і оцінка небезпеки впливу вібраційних процесів на проектовані і збудовані будівлі і споруди - Фото №8

Рішення по віброшумозахисту приймаються індивідуально для кожної будівлі, споруди і території після проведення НВП «Екозахист» комплексу вібраційних і акустичних досліджень – інструментальних вимірів вібрації на передбачуваному будмайданчику і після отримання результатів розрахунку прогнозованих рівнів вібрації і структурного шуму в приміщеннях будівлі, що зводиться, або реконструюється.

Провести вимірювання рівнів вібрації, надати прогноз впливу вібрації на Вашу будівлю (приміщення), отримати висновок компетентних будівельних експертів, а також розробити заходи щодо вібраційного захисту об’єкту Вам допоможуть фахівці НВП «Екозахист».

 

Вимірювання вібрації і оцінка небезпеки впливу вібраційних процесів на проектовані і збудовані будівлі і споруди                                       - Фото №9

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога