+38 (044) 496-01-20

Оцінка впливу на довкілля в НВП "Екозахист"

Згідно ст. 1 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» вплив на довкілля (далі – вплив) – будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів.

 

Оцінка впливів на довкілля (ОВД)

НВП «Екозахист» виконує весь обсяг робіт по оцінці впливів на довкілля (ОВД) з того часу, як 18.12.2017 р. в нашій країні набрав чинності євроінтеграційний Закон «Про оцінку впливів на довкілля» з метою адаптації вітчизняного законодавства до нормативно-правових актів ЄС (Директиви 2011/92/ЄС від 13.12.2011 р. Європейського Парламенту та Ради «Про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище»). Відтепер вся планована діяльність, що відповідає певним критеріям задовго до початку будівництва потребує проходження поглибленої, детальної процедури оцінки його впливів на всі компоненти довкілля та соціального середовища, з повним розкриттям результатів оцінки для місцевих громад стосовно екологічних впливів планованої діяльності у відкритому Єдиному Реєстрі з ОВД.

Процес ОВД регулюється «Порядком передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля», затвердженим ПКМУ №1026 від 13.12.2017 р., а також «Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля», затвердженим ПКМУ №989 від 13.12.2017 р.

Оцінка впливів на довкілля (ОВД) - Фото №2

НВП «Екозахист» здійснює послуги з ОВД, починаючи із формування вихідної інформації про проект, опису виправданих альтернатив, реєстрації «Повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливів на довкілля» в Єдиному Реєстрі з ОВД, проведенні екологічних вишукувань (опис поточного стану довкілля – так званий «базовий сценарій») і спеціалізованих екологічних досліджень природних змін, здійснення комплексної оцінки та ідентифікації екологічних ризиків, розрахунків обсягів викидів, утворення відходів, скидів забруднюючих речовин та екологічних обґрунтувань необхідних заходів, що мають бути спрямовані на запобігання, уникнення, зменшення, значного негативного впливу на довкілля, у тому числі компенсаційних заходів; ми розробляємо «Програму післяпроектного моніторингу», реєструємо «Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливів на довкілля» в Єдиному Реєстрі з ОВД, розробки та реєстрації «Звіту з ОВД», виступаючи під час громадських обговорень звіту з ОВД, та закінчуючи отриманням висновку з ОВД.

 

Оцінка впливів на довкілля (ОВД)                                       - Фото №3

Під час процедури ОВД ми працюємо з Інвестором, Генпроектувальником, експертами спеціалізованих організацій, що будуть проводити подальшу будівельну експертизу проекту та спеціалістами Уповноваженого природоохоронного органу (Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України або Департаментів екології та природних ресурсів ОДА) та громадськістю, забезпечуючи необхідний результат досліджень з оцінки впливів на довкілля нашим замовникам та зберігаючи природу й екосистеми України.

Оцінка впливів на довкілля (ОВД) - Фото №4

Отримання інвестором позитивного висновку з ОВД з допомогою НВП «Екозахист» дає право звертатись в органи архітектурно-будівельного нагляду за дозволом на виконання будівельних робіт згідно ПКМУ від 13.04.2011 р. №466 «Деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» – щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками та/або підлягають ОВД відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Згідно «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», відомості про документи, що дають право на підготовчі та будівельні роботи, дані про результати ОВД – повинні бути розміщені на стенді, безпосередньо на будівельному майданчику, в доступному для огляду місці.

 

Оцінка впливів на довкілля (ОВД)                                       - Фото №5

Укладаючи угоду з НВП «Екозахист» на проведення післяпроектного моніторингу Вашої діяльності на підставі отриманого нами висновку з ОВД, Ви суттєво зменшуєте ризики настання неочікуваних негативних впливів на довкілля, які не були прогнозовані у звіті з ОВД, та зменшуєте вірогідність скасування документів дозвільного характеру на будівництво через нехтування вимогами природоохоронного законодавства.

Ми були одними з перших, хто розробив та завантажив «Звіт з ОВД» в Реєстр ОВД в Україні, та залишаємось відданими цій природоохоронній справі – підтримувати баланс між інтересами бізнесу, враховуючи рекомендації та умови місцевих громад, та забезпечуючи екологічну рівновагу і сталість проектів, оцінку впливів на довкілля щодо яких ми здійснюємо.

Оцінка впливів на довкілля (ОВД) - Фото №6

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога