fbpx
+38 (044) 496-01-20

Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Оцінка впливу на довкілля (ОВД)

Поняття оцінки впливу на довкілля (ОВД) є процедурою, що згідно ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля” передбачає підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення; аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

 

Оцінка впливів на довкілля (ОВД)

Процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД)

Процедура оцінки впливу на довкілля включає ряд як паралельних так і послідовних етапів, а саме:

1. Складання і публікацію повідомлення про плановану діяльність в ЗМІ та реєстрі ОВД

2. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Цей етап триває 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність уповноваженим територіальним (місцевий Департамент чи Управління екології та природних ресурсів) або центральним  органом (Міндовкілля). 

3. Підготовка звіту з ОВД. Структура та зміст звіту з оцінки впливу на довкілля визначаються ст. 6 ЗУ “Про оцінку впливу на довкілля”. Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля враховує повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

4. Подача звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення звіту з ОВД в письмовій формі на паперових носіях та в електронному вигляді, а також визначену суб’єктом господарювання іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду звіту, за місцем провадження планованої діяльності уповноваженому територіальному чи центральному органу.

Оцінка впливів на довкілля (ОВД) - Фото №2

5. Громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля триває 25-35 робочих днів і проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді). Дане обговорення проводиться з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. Усі пропозиції та зауваження громадськості, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду уповноваженим територіальним органом чи центральним органом. У разі ненадання зауважень та пропозицій протягом визначеного строку вважається, що зауваження та пропозиції відсутні. Порядок проведення громадських слухань регламентується ПКМУ від 13.12.2017 р. №989.


6. Видача уповноваженим територіальним чи центральним органом у сфері охорони навколишнього природного середовища Висновку з оцінки впливу на довкілля.

Оцінка впливів на довкілля (ОВД)                                       - Фото №3

Висновок з оцінки впливу на довкілля

Висновок з ОВД – документ, виданий уповноваженим територіальним чи центральним органом, який виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. 

Висновок з оцінки впливу на довкілля надається суб’єкту господарювання протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення, а в разі здійснення процедури оцінки транскордонного впливу – з дня завершення цієї процедури та затвердження рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля. До висновку з оцінки впливу на довкілля додається звіт про громадське обговорення.

Оцінка впливів на довкілля (ОВД) - Фото №4

Післяпроектний моніторинг

Якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля, суб’єкт господарювання забезпечує здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення

Укладаючи угоду з ТОВ  «НВП «Екозахист» на проведення післяпроектного моніторингу Вашої діяльності на підставі отриманого висновку з ОВД, Ви гарантуєте для себе отримання об’єктивних даних про стан довкілля для прийняття відповідних управлінських рішень спрямованих на захист довкілля, мінімізуючи таким чином вірогідність скасування документів дозвільного характеру на будівництво через нехтування вимогами природоохоронного законодавства.

Оцінка впливів на довкілля (ОВД)                                       - Фото №5

Ми були одними з перших, хто розробив та завантажив «Звіт з ОВД» в Реєстр ОВД в Україні, та залишаємось відданими цій природоохоронній справі – підтримувати баланс між інтересами бізнесу, враховуючи рекомендації та умови місцевих громад, та забезпечуючи екологічну рівновагу і сталість проектів, оцінку впливів на довкілля щодо яких ми здійснюємо.

Оцінка впливів на довкілля (ОВД) - Фото №6

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога