fbpx
+38 (044) 496-01-20

Оцінка екологічних збитків

Супровід при встановлення розмірів екологічної шкоди

НВП «Екозахист» здійснює юридичний супровід суб’єктів господарювання, дії яких підпадають під поняття «забруднення довкілля», в частині перевірки правильності нарахування контролюючими природоохоронними органами обсягів збитків, надає юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень, а також надає експертні і екоаудиторські послуги щодо захисту інтересів суб’єктів господарювання в суді, в разі неправомірних дій представників контролюючих органів.

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень

Оцінка і розрахунок збитків від екологічних забруднень

Оцінка і розрахунок збитків від екологічних забруднень

НВП «Екозахист» є експертом з питань визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.

Експерти НВП «Екозахист» мають практичний досвід робіт з розрахунку розмірів відшкодування шкоди суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності через забруднення земель хімічними речовинами, їх засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами. Такі екоаудиторські роботи проводяться експертами НВП «Екозахист» під час встановлення розмірів шкоди від забруднення (засмічення) земель будь-якого цільового призначення, що сталося внаслідок несанкціонованих (непередбачених проектами, дозволами) скидів (викидів) речовин, сполук і матеріалів, внаслідок порушення норм екологічної безпеки у разі зберігання, транспортування та проведення вантажно-розвантажувальних робіт, використання пестицидів і агрохімікатів, токсичних речовин, виробничих і побутових відходів; самовільного розміщення промислових, побутових та інших відходів.

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень - Фото №2

Забруднення атмосферного повітря

Питання розрахунків розмірів відшкодування шкоди суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності через забруднення земель хімічними речовинами, їх засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, опрацьовуються екологічними аудиторами та експертами НВП «Екозахист» з урахуванням методологічних вказівок, затверджених Наказом Мінприроди України №171 від 27.10.97 р. та пов’язаними з цією проблематикою інструктивними нормативно-правовими актами.

В разі, якщо Ваша земельна ділянка зазнала забруднення земель хімічними речовинами, або засмічена промисловими, побутовими та іншими відходами, чи, навпаки, якщо Ви вважаєте, що контролюючими органами Вам нараховано неправомірні суми збитків за забруднення або зсмічення земельної ділянки – звертайтесь до НВП «Екозахист».

Наша компанія є експертом з питань розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень                                       - Фото №3

Експерти НВП «Екозахист» мають практичний досвід робіт з розрахунку розмірів відшкодування шкоди суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. «Наднормативними викидами» забруднюючих речовин в атмосферне повітря вважаються: 

 • викиди забруднюючих речовин, які перевищують затверджені граничнодопустимі викиди, установлені дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • викиди забруднюючих речовин, на які відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, включаючи окремі забруднюючі речовини, викиди яких підлягають регулюванню відповідно до законодавства;
 • викиди, що здійснюються з перевищенням технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування, затверджених відповідно до законодавства;
 • залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які кількісно та якісно передбачені технологічними регламентами виробництв і перевищують трикратне значення граничнодопустимого викиду відповідно до законодавства;
 • залпові викиди забруднюючих речовин, які не передбачені технологічними регламентами виробництв;
 • аварійні викиди.
Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень - Фото №4

Розмір відшкодування збитків за наднормативний викид однієї тонни забруднюючої речовини в атмосферне повітря розраховується на основі розміру мінімальної заробітної плати, установленої на час виявлення порушення, помноженої на коефіцієнт 1,1, з урахуванням регулювальних коефіцієнтів і показника відносної небезпечності кожної забруднюючої речовини. Факт наднормативного викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлюється державними інспекторами при проведенні перевірки суб’єктів господарювання інструментально-лабораторними методами контролю та розрахунковими методами. При визначенні наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря інструментально-лабораторними методами контролю використовуються результати інструментально-лабораторних вимірювань лабораторій, які володіють відповідним сертифікатом визнання вимірювальних можливостей. Дані таких вимірювань мають бути зафіксовані в журналах первинної облікової документації, у робочих журналах лабораторій або у звітах про інструментально-лабораторні вимірювання. Час роботи джерела в режимі наднормативного викиду визначається з моменту виявлення порушення до моменту його усунення, з урахуванням фактично відпрацьованого часу. Факт усунення порушення може бути підтверджений:

 • даними інструментально-лабораторних вимірювань, які проведені лабораторіями, атестованими на право проведення необхідних інструментально-лабораторних вимірювань;
 • отриманням дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 • документами, що підтверджують виведення з експлуатації устаткування, від якого було зафіксовано наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 
Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень                                       - Фото №5

Питання розрахунків розмірів відшкодування шкоди суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, опрацьовуються екологічними аудиторами та експертами НВП «Екозахист» з урахуванням методологічних вказівок, затверджених Наказом Мінприроди України №639 від 10.12.2008 р. та пов’язаними з цією проблематикою інструктивними нормативно-правовими актами.

В разі, якщо Ваші джерела викидів забруднюючих речовин працюють без дозволу на викиди, та в інших випадках роботи Вашого підприємства в режимі наднормативних викидів, чи, навпаки, якщо Ви вважаєте, що контролюючими органами Вам нараховано неправомірні суми збитків за забруднення атмосферного повітря – звертайтесь до НВП «Екозахист».

 

Забруднення земельних ділянок (ґрунту)

НВП «Екозахист» є експертом з питань визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу.

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень - Фото №6

Експерти НВП «Екозахист» мають практичний досвід робіт з розрахунку розмірів відшкодування шкоди суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності в результаті самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу.

Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, визначається для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської забудови) з урахуванням:

 • площі самовільно зайнятої земельної ділянки;
 • середньорічного доходу, який можна отримати від використання земель за цільовим призначенням;
 • коефіцієнту функціонального використання земель;
 • коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земель;

 Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки для земель житлової та громадської забудови з урахуванням тих самих показників, та:

 • середньорічного доходу, який можна отримати від використання земель житлової та громадської забудови за цільовим призначенням відповідно до групи населених пунктів за чисельністю населення;
 • коефіцієнту, що застосовується до населених пунктів обласного значення, та міста Києва;
 • коефіцієнту, що застосовується до населених пунктів, віднесених до курортних.
Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень                                       - Фото №7

Розрахунок розміру шкоди, заподіяної державі, територіальним громадам внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, проводиться Держекоінспекцією та її територіальними органами або Держсільгоспінспекцією та її територіальними органами, а розміру шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам, – територіальними органами Держсільгоспінспекції на підставі матеріалів обстежень земельних ділянок, проведених відповідно до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі. Питання розрахунків розмірів відшкодування шкоди суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності в результаті самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, опрацьовуються екологічними аудиторами та експертами НВП «Екозахист» з урахуванням методологічних вказівок, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №963 від 25.07.2007 р. та пов’язаними з цією проблематикою інструктивними нормативно-правовими актами. 

В разі, якщо у Вас виникли спірні питання, пов’язані з тим, що земельна ділянка є зайнятою самовільно іншими суб’єктами господарювання, або використовується не за цільовим призначенням, або на ній проведені роботи без отримання спеціального дозволу на зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), та якщо Ви вважаєте, що контролюючими органами Вам нараховано неправомірні суми розміру завданої шкоди – звертайтесь до НВП «Екозахист».

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень - Фото №8

Розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, визначається для всіх категорій земель з урахуванням:

 • площі земельної ділянки, яка використовується не за цільовим призначенням;
 • коефіцієнту врахування частки середньорічного доходу, що перерозподіляється через державний та місцеві бюджети;
 • середньорічного додаткового доходу, отриманого внаслідок фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
 • коефіцієнту, що застосовується для врахування регіональної відмінності формування середньорічного доходу, отриманого від фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;
 • коефіцієнту, що застосовується для врахування природоохоронної цінності, наявності обмежень (обтяжень), які зумовлюють особливий режим використання земельної ділянки. 

Розмір шкоди, заподіяної внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, визначається з урахуванням:

 • площі, на якій виявлено зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;
 • нормативних втрат від знищення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту).
Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень                                       - Фото №9

Забруднення водних об’єктів

НВП «Екозахист» є експертом з питань визначення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

Експерти НВП «Екозахист» мають практичний досвід робіт з розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень - Фото №10

У відповідності до Директиви 2006/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 року про забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, що скидаються до водного середовища Співтовариства, відповідно до Водного кодексу України та Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» в Україні встановлено порядки визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, у разі:

 • забруднення водних об’єктів, у тому числі пов’язаного із самовільними та аварійними скидами у водний об’єкт забруднюючих речовин та фізико-хімічних показників (далі – забруднюючі речовини) із зворотними водами або забруднюючих речовин у чистому вигляді, у складі сировини, продукції чи відходів, крім випадків забруднення територіальних і внутрішніх морських вод та виключної морської економічної зони України із суден, кораблів та інших плавучих засобів;
 • забруднення поверхневих та підземних вод під впливом полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових відходів;
 • самовільного використання водних ресурсів при відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води));
 • забору, використання води та скиду забруднюючих речовин із зворотними водами з порушенням умов водокористування, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування. 
Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень                                       - Фото №11

Наднормативними скидами забруднюючих речовин у водний об’єкт з перевищенням ГДС вважаються:

 • скиди зі зворотними водами забруднюючих речовин з перевищенням встановлених нормативів ГДС, що підлягають нормуванню згідно із законодавством, або таких, що не підлягають нормуванню згідно із законодавством;
 • скиди забруднюючих речовин внаслідок порушення регламенту санкціонованого скиду зворотних вод з перевищенням за окремими показниками нормативів ГДС регламенту;
 • скиди забруднюючих речовин внаслідок аварійного скиду зворотних вод;
 • самовільний скид зворотних вод без дозволу на спеціальне водокористування. 
Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень - Фото №12

Факт наднормативного скиду забруднюючих речовин у водний об’єкт зі зворотними водами встановлюється за результатами інструментально-лабораторних методів контролю, документальної перевірки суб’єктів господарювання та розрахунковим методом. Факт забруднення підземних вод встановлюється державними інспекторами за результатами перевірки суб’єктів господарювання інструментально-лабораторними методами контролю, на основі візуальних спостережень чи встановлених розслідуваннями або оцінених у результаті еколого-гідрологічних вишукувань.  Припущення про можливість забруднення підземних вод можуть бути зроблені:

 • при виявленні забруднення поверхні землі на ділянках господарської діяльності;
 • при виявленні втрат нафтопродуктів та інших забруднюючих речовин з ємностей для зберігання, із продуктопроводів та інших об’єктів;
 • шляхом аналізу документації, що стосується поводження із забруднюючими речовинами (сировиною, продукцією, відходами), та на основі показань свідків. 
Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень                                       - Фото №13

При визначенні забруднення підземних вод можуть застосовуватися результати інструментально-лабораторних вимірювань лабораторій, які атестовані на право проведення відповідних інструментально-лабораторних вимірювань, дані державного та відомчого моніторингу за станом підземних вод або розрахункові методи. Питання розрахунків розмірів відшкодування шкоди суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності в результаті порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, опрацьовуються екологічними аудиторами та експертами НВП «Екозахист» з урахуванням методологічних вказівок, затверджених Наказом Мінприроди України №389 від 20.07.2009 р. та пов’язаними з цією проблематикою інструктивними нормативно-правовими актами. 

В разі, якщо у Вас виникли спірні питання, пов’язані з розмірами відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, та якщо Ви вважаєте, що контролюючими органами Вам нараховано неправомірні суми розміру завданої шкоди – звертайтесь до НВП «Екозахист».

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень - Фото №14

Забруднення надр

НВП «Екозахист» є експертом з питань визначення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання надр.

Експерти НВП «Екозахист» мають практичний досвід робіт з розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання надр.

У відповідності до Кодексу України про надраПодаткового кодексу УкраїниКодексу України про адміністративні правопорушенняЗакону України «Про охорону навколишнього природного середовища»Гірничого закону України та інших нормативно-правових актів про надра, – в Україні встановлено чіткі порядки визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання надр, у разі їх самовільного користування. В основу нарахування збитків покладена базова ставка збитків у частках мінімальної заробітної плати (м.з.пл.). Процедура визначення відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами, здійснюється також і щодо вилучення торфу (загальною глибиною розробки понад два метри). Збитки, заподіяні внаслідок порушення законодавства про надра, підлягають компенсації державі юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними особами та особами без громадянства, відповідно до  законодавства. Для встановлення факту самовільного користування надрами та визначення обсягу видобутих надр використовується пряме вимірювання (заміри розробок, кар’єрів, накопичених надр) разом з аналізом матеріалів геологорозвідувальних робіт (геологічні, гідрогеологічні карти родовищ за їх наявності). Розмір збитків, встановлених за фактом самовільного користування надрами, визначається шляхом встановлення обсягу самовільно видобутих надр, помноженого на базову ставку відшкодування збитків у частках мінімальної заробітної плати. Для визначення обсягу самовільно видобутих надр безпосередньо на місці видобування виконують прямі вимірювання лінійних розмірів: довжини, ширини та висоти, розраховують об’єм через добуток лінійних розмірів за допомогою відповідного засобу вимірювальної техніки, що має метрологічне підтвердження. Питання розрахунків розмірів відшкодування шкоди суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності в результаті порушення законодавства про охорону та раціональне використання надр, опрацьовуються екологічними аудиторами та експертами НВП «Екозахист» з урахуванням методологічних вказівок, затверджених Наказом Мінприроди України №303 від 29.08.2011 р. та пов’язаними з цією проблематикою інструктивними нормативно-правовими актами. 

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень                                       - Фото №15

В разі, якщо у Вас виникли спірні питання, пов’язані з розмірами відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання надр, у разі їх самовільного користування, та якщо Ви вважаєте, що контролюючими органами Вам нараховано неправомірні суми розміру завданої шкоди – звертайтесь до НВП «Екозахист».

НВП «Екозахист» є експертом з питань визначення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд.

Експерти НВП «Екозахист» мають практичний досвід робіт з розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд. 

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень - Фото №16

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» в Україні затверджено такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду внаслідок:

 • незаконної рубки або пошкодження дерев та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до ступеня припинення росту;
 • пошкодження дерев та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до ступеня неприпинення росту;
 • знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців;
 • знищення або пошкодження газонів та квітників;
 • самовільної заготівлі сіна або випасання худоби;
 • незаконного збору або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, другорядних лісових матеріалів;
 • незаконного добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження або знищення їх жител та споруд, місць перебування і розмноження;
 • пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та гідрологічних об’єктів;
 • проїзду транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів;
 • самовільного використання земель, зняття ґрунтового покриття, забруднення та засмічення їх територій;
 • знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших знаків;
 • знищення або пошкодження осушувальних канав, дренажних і  протиерозійних систем, доріг та інших об’єктів. 
Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень                                       - Фото №17

Питання розрахунків розмірів відшкодування шкоди суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності в результаті порушення законодавства про природно-заповідний фонд, опрацьовуються екологічними аудиторами та експертами НВП «Екозахист» з урахуванням методологічних вказівок, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №541 від 24.07.2013 р. та пов’язаними з цією проблематикою інструктивними нормативно-правовими актами.

В разі, якщо Вам потрібна кваліфікована екоаудиторська допомога в частині вирішення спірних питань, пов’язаних з розмірами відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду – звертайтесь до НВП «Екозахист»!

 НВП «Екозахист» є експертом з питань визначення розміру відшкодування збитків, заподіянихзеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів.

Експерти НВП «Екозахист» мають практичний досвід робіт з розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів. 

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень - Фото №18

Забруднення зелених насаджень (парків, скверів)

З метою поліпшення стану охорони зелених насаджень у межах міст та інших населених пунктів в Україні затверджено такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної підприємствами, установами, організаціями та громадянами зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів внаслідок:

 • знищення або пошкодження дерев і чагарників;
 • знищення або пошкодження газонів і квітників;
 • використання не за призначенням парків, скверів, гідропарків, інших озеленених та земельних ділянок, відведених для їх створення, а також самовільний проїзд та заїзд на них транспортних засобів, засмічення водойм на їх територіях.

Фахівцями оцінюється розмір шкоди, заподіяної внаслідок знищення або пошкодження до ступеня припинення росту:

 • дерев і чагарників декоративних та цінних порід;
 • хвойних та вічнозелених рослин у грудні – січні;

У разі привласнення буреломних, вітровальних і зрубаних дерев, а також самовільної рубки сухостійних дерев шкода обчислюється у розмірі як за кожне дерево, пошкоджене до ступеня неприпинення росту, передбаченому, зменшеною у 2 рази.

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень                                       - Фото №19

До категорії пошкоджених до ступеня припинення росту належать дерева з переломом стовбура, обдиром кори понад 30 відсотків його периметра незалежно від довжини за висотою стовбура, обшморгом крони більше половини її довжини, обдиром та обломом скелетних коренів понад половину периметра стовбура, а також повалені дерева та ті, що мають нахил, спричинений дією антропогенних факторів, більше 30 відсотків від вертикальної осі, та зрубані та викорчувані чагарники.

До категорії пошкоджених до ступеня неприпинення росту належать дерева з обломом вершин або обшморгом крони від 1/3 до 1/2 її довжини, обдиром кори від 10 до 30 відсотків периметра стовбура незалежно від його довжини за висотою стовбура, обдиром та обломом скелетних коренів від 1/4 до 1/2 периметра стовбура, обламаними, обрубаними, обрізаними боковими гілками, а також дерева, що мають нахил, спричинений дією антропогенних факторів, до 30 відсотків від вертикальної осі, без відриву коренів.

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень - Фото №20

До категорії знищених належать дерева та чагарники, зрубані без ордера на видалення зелених насаджень, повідомлення, декларації про початок виконання підготовчих або будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.

У разі самовільного зрізання квітів розмір шкоди обчислюється за ринковими цінами на квіти, збільшеними у 10 разів. Під самовільним зрізанням квітів слід розуміти їх зрізання без ордера на видалення зелених насаджень, повідомлення, декларації про початок виконання підготовчих або будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт.

Під пошкодженням газонів і квітників слід розуміти дії, що спричинили відмирання трав’яного покриву чи квіток та їх коріння обсягом до 50 відсотків пошкодженої площі газону або квітника, а також їх забруднення, засмічення, витоптування, розміщення на них городів. Під знищенням газонів та квітників слід розуміти дії, що спричинили відмирання трав’яного покриву чи квіток та їх коріння обсягом 50,1 відсотка і більше пошкодженої площі газону або квітника.

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень                                       - Фото №21

Під використанням не за призначенням парків, скверів, гідропарків, інших озеленених та земельних ділянок, відведених для їх створення, слід розуміти використання, що здійснюється без ордера на видалення зелених насаджень, повідомлення, декларації про початок виконання підготовчих або будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних робіт. 

Питання розрахунків розмірів відшкодування шкоди суб’єктами господарювання та фізичними особами в процесі їх діяльності, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів, опрацьовуються екологічними аудиторами та експертами НВП «Екозахист» з урахуванням методологічних вказівок, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України №559 від 08.04.1999 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ №1789 від 28.12.2001№111 від 01.02.2012, та пов’язаними з цією проблематикою інструктивними нормативно-правовими актами. 

В разі, якщо Вам потрібна кваліфікована екоаудиторська допомога в частині вирішення спірних питань, пов’язаних з розмірами відшкодування збитків, заподіяних зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів – звертайтесь до НВП «Екозахист».

 

Оцінка можливого збитку від забруднень, юридичний та екологічний супровід проведення робіт по усуненню забруднень - Фото №22

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога