fbpx
+38 (044) 496-01-20

Інвентаризація місць видалення відходів (МВВ) та оформлення паспортів МВВ для потреб ведення реєстрів МВВ місцевими адміністраціями

НВП «Екозахист» надає професійні послуги з інвентаризації та паспортизації місць видалення відходів (МВВ) відповідно до вимог Закону України «Про відходи» (ст. 26, 33), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 55) та «Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів», затвердженої наказом Мінприроди України від 14 січня 1999 року №12.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях, з додержанням санітарних і екологічних норм, способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання, як вторинної сировини, і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людей.

 

Інвентаризація місць видалення відходів (МВВ) та оформлення паспортів МВВ для потреб ведення реєстрів МВВ місцевими адміністраціями

Відповідно до вимог ст. 33 Закону України «Про відходи», на кожне місце чи об’єкт зберігання або видалення відходів складається спеціальний паспорт, в якому зазначаються найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів),  їх кількісний  та  якісний  склад,  походження,  а також технічні характеристики місць чи об’єктів зберігання чи видалення (МВВ) і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об’єктів. Видалення відходів здійснюється відповідно до встановлених законодавством вимог екологічної безпеки, з обов’язковим забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових продуктів, за погодженням  з  Держпродспоживслужбою України.

До місць видалення відходів (МВВ) прирівнюються місця довгострокового (понад 2 роки) зберігання відходів. 

У загальному випадку, видалення відходів – це операції, що не призводять до їхньої утилізації. Операції по видаленню відходів, які не призводять до їхньої утилізації, визначають згідно з переліком, наведеним у додатку «В» (таблиця В.1) ДСТУ 4462.3.01:2006.

Інвентаризація місць видалення відходів (МВВ) та оформлення паспортів МВВ для потреб ведення реєстрів МВВ місцевими адміністраціями - Фото №2

Спеціалісти НВП «Екозахист» складають паспорти МВВ за матеріалами інвентаризації МВВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи вихідні дані проектів, матеріали виробничої паспортизації відходів (що утворювалися і видалялися), дані карток і відомостей прибутково-видаткових документів, дані моніторингу та спеціальних робіт, відомості спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами, матеріали постійно діючих комісій з питань поводження з безхазяйними відходами при місцевих державних  адміністраціях  та  органах  місцевого  самоврядування.

 

Інвентаризація місць видалення відходів (МВВ) та оформлення паспортів МВВ для потреб ведення реєстрів МВВ місцевими адміністраціями                                       - Фото №3

За відсутності потрібних даних щодо МВВ, Власник МВВ може замовити екологічні послуги НВП «Екозахист» на потрібний обсяг досліджень, робіт чи спостережень, достатніх для складання та погодження паспорта МВВ. Обсяг і терміни проведення відповідних робіт НВП «Екозахист» погоджуються з місцевою державною адміністрацією, відповідальною за ведення реєстру МВВ, а також з природоохоронним органом на місцях. Щодо безхазяйних відходів додаткове обстеження НВП «Екозахист», для отримання потрібної інформації, здійснюється екоаудиторами та технічними експертами НВП «Екозахист» також за дорученням місцевої державної адміністрації.

Відповідальність за правильність складання паспорту МВВ, несвоєчасне затвердження  або  незатвердження паспорту МВВ несе Власник (оператор) МВВ.

Контроль за правильністю складання паспртів МВВ, їх дотриманням здійснюють природоохоронні органи на місцях.

Інвентаризація місць видалення відходів (МВВ) та оформлення паспортів МВВ для потреб ведення реєстрів МВВ місцевими адміністраціями - Фото №4

Екологічні аудитори та технічні експерти НВП «Екозахист» слідкують за тим, щоб операції з видалення відходів виконувались персоналом наших Замовників у суворій відповідності з чинним законодавством, у спеціально відведених місцях чи об’єктах з урахуванням земельного, природоохоронного, з охорони здоров’я і санітарного законодавства, та за наявності дозволів спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами, а саме, з урахуванням таких обов’язкових вимог:

 • усі місця (об’єкти) видалення відходів (дійові, закриті, законсервовані тощо) підлягають реєстрації і паспортизації у встановленому порядку та контролюванню їх стану;
 • визначені для зберігання і видалення відходів місця або об’єкти потрібно використовувати тільки за умови отримування ліцензії;
 • захороняти і змішувати відходи, для яких в Україні існує відповідна технологія утилізації, можна тільки за наявності дозволу спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами;
 • заборонено скидати і розміщувати відходи у підземних горизонтах, на території міст і інших населених пунктів, на території та об’єктах природно-заповідного фонду, землях природоохоронної, оздоровчої, рекреаційної й історико-культурної призначеності, у межах водоохоронних зон і зон санітарної охорони водних об’єктів та інших недозволених місцях;
 • захоронювати відходи у надрах допустимо в окремих випадках за результатами спеціальних досліджень у разі дотримування стандартів, норм і правил, передбачених законодавством України;
 • передавати небезпечні відходи для зберігання і видалення іншим підприємствам або організаціям дозволено за наявності в останніх відповідної ліцензії на здійснення цих операцій;
 • у разі ліквідації відходів і реабілітації забруднених місць їхнього розміщення необхідно убезпечити утилізацію або захоронення залишкових продуктів;
 • розміщувати небезпечні відходи дозволено лише у спеціально обладнаних місцях чи об’єктах та відповідно до ліцензійних умов щодо поводження з небезпечними відходами. Проводити інші види діяльності, не пов’язані з небезпечними відходами, на території, відведеній для їх розміщення,заборонено;
 • відходи перед захороненням згідно з санітарними правилами за потреби повинні пройти попереднє обробляння для максимально можливого зниження класу небезпеки; На методи обробляння повинні бути розроблені та затверджені в установленому порядку відповідні нормативні документи (інструкції, технологічні регламенти тощо);
 • місця і об’єкти видаляння відходів повинні бути забезпечені засобами санітарно-епідеміологічного, санітарно-гігієнічного та екологічного моніторингу, документуванням результатів моніторингу. 
Інвентаризація місць видалення відходів (МВВ) та оформлення паспортів МВВ для потреб ведення реєстрів МВВ місцевими адміністраціями                                       - Фото №5

В разі невідповідності певним з вищеперелічених вимог, екологічні аудитори та технічні експерти НВП «Екозахист» запроваджують плани коригуючих заходів, та надають Замовнику послуги з приведення у відповідність діяльності таких суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами – до вимог діючого природоохоронного законодавства, стандартів, нормативів та правил. 

НВП «Екозахист» оперативно проведе інвентаризацію та паспортизацію місць видалення відходів (МВВ), з оформленням їх паспортів та подальшим їх погодженням в природоохоронному органі, органі з питань санітарно-епідеміологічної безпеки, місцевій державній адміністрації, органі з питань охорони праці та промислової безпеки, органі з питань охорони водних ресурсів.

 

Інвентаризація місць видалення відходів (МВВ) та оформлення паспортів МВВ для потреб ведення реєстрів МВВ місцевими адміністраціями - Фото №6

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога