fbpx
+38 (044) 496-01-20

Екологічний ризик

Проведення екологічних ризиків

НВП «Екозахист» надає професійні послуги з оцінки екологічних ризиків під час реалізації інвестиційних проектів, у випадках, передбачених законодавством.

Оцінка екологічного ризику може бути проведена НВП «Екозахист» на підставі інструктивних документів, затверджених методичних рекомендацій та наявних наукових і статистичних даних про екологічно значущі події, катастрофи, про вплив забруднення навколишнього середовища на стан біоценозів та ін.

Екологічний ризик (ЕР) – вірогідність появи негативних змін в навколишньому середовищі на всіх рівнях (від локального до глобального), викликаних антропогенним впливом внаслідок реалізації інвестпроекту.

Оцінка екологічних ризиків

Під екологічним ризиком також розуміють можливу міру небезпеки заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу у вигляді можливих втрат за певний час.

Оцінка екологічного ризику включає:

 • вивчення сценаріїв можливих негативних впливів, аварій і їх наслідків для навколишнього середовища і населення;
 • аналіз заходів попередження негативних впливів на навколишнє середовище та обмеження негативних наслідків аварій;
 • розрахунок збитків, завданих діяльністю підприємства;
 • деталізацію засобів зменшення таких збитків;
 • оцінку впливу на навколишнє середовище залишкового забруднення;
 • систему інформування контролюючих організацій та громадян про можливу небезпеку або аварію.
Оцінка екологічних ризиків - Фото №2

Оцінка екологічного ризику включає

Повна або базова схема оцінки ризику передбачає проведення експертами НВП «Екозахист» чотирьох взаємопов’язаних етапів, а саме:

 • ідентифікацію небезпеки;
 • оцінку експозиції;
 • характеристику небезпеки (оцінку залежності «доза-відповідь»);
 • характеристику ризику.

Будь-які господарські чи інші рішення повинні прийматися з таким розрахунком, щоб не перевищувати межі шкідливого впливу на навколишнє середовище. Встановити ці межі складно, тому що пороги впливу багатьох антропогенних і природних факторів невідомі. Тому розрахунки екологічного ризику повинні бути достовірними та різноманітними, з виділенням ризиків для здоров’я людини і природного середовища.

Оцінка екологічних ризиків                                       - Фото №3

Оцінка допустимого ризику особливо важлива під час прийняття рішень про інвестування у будівництво підприємств. Управління ризиком є логічним продовженням процесу оцінки ризику. Основні завдання управління ризиком – порівняльне вивчення факторів ризику, встановлення вагомості ризиків, їх ранжування і виявлення пріоритетів, обґрунтування найкращих в даній ситуації рішень щодо усунення або мінімізації ризику, а також оцінка ефективності і корегування оздоровчих заходів.

Управління ризиком базується на сукупності політичних, соціальних і економічних оцінок отриманих величин ризиків, порівняльної характеристики можливої шкоди для здоров’я людини і суспільства в цілому, можливих витрат на реалізацію різних варіантів управлінських рішень по зниженню ризику, та тих вигод, які будуть отримані в результаті реалізації заходів.

Співпраця з НВП «Екозахист» – ваш найкоротший шлях до екологічно безпечного бізнесу

Оцінка екологічних ризиків - Фото №4

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога