fbpx
+38 (044) 496-01-20

Програми моніторнгу навколишнього середовища

Вимоги до розробки програм

Відповідно до «Екологічної та соціальної політики ЄБРР» (2014), будь-які проекти, які фінансуються Банком, повинні реалізовуватися таким чином, щоб вони могли задовольняти наступним вимогам:

 • забезпечувати дотримання національного законодавства з питань охорони навколишнього середовища;
 • відповідати стандартам захисту навколишнього середовища Європейського Союзу в тій мірі, наскільки це є прийнятним для певного Проекту.

Власник інвестиційного проекту повинен встановити та підтримувати організаційну структуру, яка визначає ролі, межі відповідальності та повноважень щодо реалізації Плану екологічного та соціального менеджменту (ПЕСМ), описаного у Звіті щодо оцінки екологічних та соціальних впливів (ОЕСВ).

Розробка та впровадження програм моніторингу та управління з охорони навколишнього середовища та соціального впливу.

Це включає в себе наступні аспекти:

 • визначення старшого Керівника, який несе всебічну відповідальність, і ще одного або декількох Менеджерів, які несуть оперативну відповідальність за окремі аспекти або етапи виконання Плану екологічного та соціального менеджменту (ПЕСМ), включаючи керівництво різними Підрядниками;
 • заяву про зобов’язання з боку Старшого керівництва виділяти необхідні трудові і фінансові ресурси протягом усього Проекту з метою досягнення сталого і ефективного виконання Плану екологічного та соціального менеджменту (ПЕСМ);
 • Інформування Проектної команди Власника інвестиційного Проекту та громадськості /зацікавлених сторін – про зобов’язання, ролі та відповідальність. Розробка програм інформування та проведення тренінгів для співробітників, які беруть участь в Проекті, щодо соціальних та екологічних аспектів Проекту і відповідних конкретних зобов’язань згідно ПЕСМ.
Розробка та впровадження програм моніторингу та управління з охорони навколишнього середовища та соціального впливу. - Фото №2

Розробка та впровадження програм моніторингу навколишнього середовища

НВП «Екозахист» виконує оцінку відповідності діяльності Компаній у сфері охорони навколишнього середовища, охорони праці і промислової безпеки, а також соціальної відповідальності та комунікацій з зацікавленими сторонами, вимогам, як Українського законодавства, так і вимогам і нормам міжнародних фінансових організацій (Міжнародної фінансової корпорації (МФК), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), Світового Банку та ін). Крім «Екологічного аудиторського звіту», для замовника готується «План дій в галузі охорони навколишнього середовища, промислової безпеки та соціальної відповідальності», що включає рекомендації з організації взаємодії із зацікавленими сторонами.

НВП «Екозахист» займається розробкою нових методів і підходів до організації систем менеджменту, відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 14001, OHSAS 18000 і SA 8000. Пріоритетним напрямком є розробка і впровадження інтегрованих систем менеджменту, що охоплюють питання управління в галузі охорони навколишнього середовища, охорони праці і промислової безпеки, соціальної відповідальності, комунікацій з населенням.

Розробка та впровадження програм моніторингу та управління з охорони навколишнього середовища та соціального впливу.                                       - Фото №3

При цьому беруться до уваги особливості конкретних підприємств-клієнтів і вимоги міжнародних фінансових організацій до систем менеджменту. Можливі розробка і впровадження комплексних систем менеджменту, так і робота з окремими, пріоритетними для замовника елементами системи менеджменту, на різних етапах життєвого циклу підприємства (проектування, будівництво, експлуатація). 

НВП «Екозахист» готує аналітичні огляди вимог з окремих питань оцінки та управління впливами господарської діяльності. Джерелами інформації виступають національні бази даних, вітчизняне та міжнародне законодавство, внутрішні документи міжнародних фінансових організацій, а також матеріали, узагальнюючі кращу міжнародну практику з обраної тематики.

Розробка та впровадження програм моніторингу та управління з охорони навколишнього середовища та соціального впливу. - Фото №4

За запитом зарубіжних компаній НВП «Екозахист» можуть бути підготовлені детальні огляди вимог законодавства України в галузі охорони навколишнього середовища, охорони праці і промислової безпеки, консультацій із зацікавленими сторонами. 

У разі, якщо Вам необхідно провести «Оцінку екологічних та соціальних впливів» (ESIA) Вашого Інвестпроекту, провести і впровадити «План залучення зацікавлених сторін» (SEP), здійснити аудит «Плану екологічних та соціальних заходів» (ESAP), або ін., досвідчені експерти, аудитори та фахівці НВП «Екозахист» завжди будуть раді надати Вам висококваліфіковані, конкретні консультації щодо екологічного супроводу Вашого Інвестпроекту для успішного кредитування на прийнятних умовах.

 

Розробка та впровадження програм моніторингу та управління з охорони навколишнього середовища та соціального впливу.                                       - Фото №5

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога