fbpx
+38 (044) 496-01-20

Викиди шкідливих речовин в атмосферу

Згідно статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися тільки після отримання дозволу, який видається обласними (та Київською міською) державними адміністраціями (щодо об’єктів 2-ї або 3-ї групи), та Мінприроди України (щодо об’єктів 1-ї групи), за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (Держпродспоживслужба України та її територіальні органи).

Процедура отримання дозволу встановлена «Порядком проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. №302 (зі змінами від 04.12.2019 р.). Термін дії дозволу – не менше, ніж 5 років.

Розробка “Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”

Згідно чинних вимог нормативно-правових актів України, суб’єкт господарювання, об’єкт якого належить до 1-ї групи, для отримання дозволу подає Мінприроди України, а суб’єкт господарювання, об’єкт якого належить до 2-ї або 3-ї групи, – дозвільному центру (у письмовій та в електронній формі) документи, підготовлені відповідно до затвердженої Мінприроди України «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів…», а також вміщує в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл, із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян.

Оформлення «Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів…» здійснюється відповідно до «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», затвердженої Наказом Мінприроди від 09.03.2006р. №108.

Розробка “Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців” - Фото №2

Суб’єкти господарювання для розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, можуть залучати установи, організації та заклади, яким Мінприроди України надає право на розроблення цих документів. Такі установи, організації та заклади наведені в Переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності на офіційному сайті Мінприроди України. ТОВ НВП «Екозахист» вже більше 10 років перебуває в даному Переліку, що свідчить про значний накопичений досвід нашої компанії в цій сфері.

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, готуються та надаються на розгляд в письмовій та електронній формах, які затверджуються Мінприроди України.

У разі зміни якісних та кількісних показників викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, підлягають корегуванню.

Розробка “Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”                                       - Фото №3

Склад Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, залежить від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Об’єкти, для яких розробляються Документи, у яких  обґрунтовуються обсяги викидів, розподіляються на три групи: 

 • перша група– об’єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування;
 • друга група– об’єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування;
 • третя група– об’єкти, які не входять до першої і другої груп.
Розробка “Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців” - Фото №4

Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, виконуються НВП «Екозахист» з урахуванням вимог «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.96 №173 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.07.96 за №379/1404.

Фахівці НВП «Екозахист» в оптимальні терміни якісно підготують «Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів», а також нададуть високоякісні послуги із супроводу отримання дозволу на викиди для Вашого об’єкту. 

Розробка “Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”                                       - Фото №5

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога