fbpx
+38 (044) 496-01-20

Розробка гранично допустимих скидів (ГДС)

Проект ГДС

Скид зворотних вод у водні об’єкти є одним з видів спеціального водокористування і здійснюється на основі дозволів, які видаються у встановленому порядку органами Держводагенства України.

Проекти нормативів гранично-допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти, які розробляються з метою отримання дозволу на спеціальне водокористування, затверджуються та видаються одночасно з дозволом.

Гранично допустимий скид (ГДС) речовини – показник максимально допустимої в одиницю часу кількості (маси) речовини, що відводиться із зворотними водами в поверхневі води, який з урахуванням встановлених обмежень на скид цієї речовини від інших джерел забруднення гарантує дотримання норм її вмісту в заданих контрольних створах (пунктах) водного об’єкта.

Величини ГДС речовин встановлюються в грамах на годину (г/год).

Розроблення проектів нормативів гранично-допустимих скидів (ГДС) Екологічні дослідження та послуги лабораторії

Нормативи гранично-допустимих скидів (ГДС)

Необхідний ступінь очищення зворотних вод, що скидаються у водні об’єкти, визначається  нормативами гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин.

Граничний обсяг скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування.

Величини ГДС речовин розробляються і затверджуються для діючих і тих, що проектуються, підприємств-водокористувачів, які мають (будуть мати) організовані скиди зворотних вод з господарської ланки круговороту води у природні ланки (річкові, озерні, морські), тобто у водні об’єкти.

ГДС встановлюється з урахуванням гранично допустимих концентрацій (ГДК) в місцях водоспоживання, асиміляційних властивостей водного об’єкта і оптимального розподілу маси речовин, що скидаються, між водокористувачами, які скидають стічні води в певний водний об’єкт.

Розроблення проектів нормативів гранично-допустимих скидів (ГДС) Екологічні дослідження та послуги лабораторії                                       - Фото №3

Основні категорії зворотних вод для яких встановлюються величини ГДС:

 • Стічні води – господарсько-побутові, промислові (включаючи виробничі, теплообмінні, шахтні, кар’єрні та ін.), виробничо-побутові (у населених пунктах – міські), з рибогосподарських ставків, тваринницьких ферм.
 • Дренажні води.
 • Скидні води.

Термін дії нормативів ГДС встановлюється органами, уповноваженими видавати дозвіл на спеціальне водокористування, індивідуально залежно від терміну дії дозволу на спеціальне водокористування.

 

Розробка нормативів ГДС з НВП «Екозахист»

Підставами для переоформлення нормативів ГДС є: закінчення терміну дії нормативів, зміна умов водокористування, зміна категорії якості води у водному об’єкті, зміна законодавчої та нормативної бази.

Розроблення проектів нормативів гранично-допустимих скидів (ГДС) Екологічні дослідження та послуги лабораторії - Фото №4

При розробленні проектів нормативів ГДС враховуються наступні показники:

 • норми якості води в контрольних створах водних об’єктів;
 • фонова якість води водного об’єкта;
 • умови скиду зворотних (стічних, скидних, дренажних) вод;
 • розрахункові умови скиду зворотних вод;
 • асимілююча спроможність водного об’єкта, тобто здатність прийняти певну масу речовини в одиницю часу без порушення норм якості води;
 • гранично допустимі скиди (ГДС) речовин;
 • тимчасово погоджені скиди речовин;
 • план заходів щодо досягнення ГДС речовин;
 • гранично допустимий рівень токсичності зворотної води та ін.

Якщо у Вас виникли труднощі із розробленням проекту ГДС, або Ви не маєте часу і бажання вникати в дану тематику команда професіоналів НВП «Екозахист» завжди готова надати допомогу в розробленні і погодження проекту ГДС.

Розроблення проектів нормативів гранично-допустимих скидів (ГДС) Екологічні дослідження та послуги лабораторії                                       - Фото №5

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога