fbpx
+38 (044) 496-01-20

Розробка реєстрових карт об'єктів утворення відходів (ОУВ)

Порядок складення реєстрових карт утворення відходів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів», в Україні затверджено форми реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (РК ООУВ) та Інструкцію щодо її складання. 

Реєстрова карта об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів складається з двох форм:

 • форма 1 – реєстрова карта об’єкта утворення відходів (РК ОУВ);
 • форма 2 – реєстрова карта об’єкта оброблення та утилізації відходів (РК ООУВ).
Складання реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ), реєстрових карт об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ) для потреб реєстрації та формування державного та регіональних інформаційних банків даних

Фахівці НВП «Екозахист» складають реєстрові карти для власників ОУВ та ООУВ для того, щоб дані таких реєстрових карт (РК), після затвердження їх, і присвоєння таким об’єктам відповідного реєстраційного номера, вносились до Реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, яким користуються Замовники послуг з поводження з відходами.

Тільки зареєстровані власники ООУВ мають право отримати Ліцензію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Складання реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ), реєстрових карт об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ) для потреб реєстрації та формування державного та регіональних інформаційних банків даних - Фото №2

Складання карт ОУВ з НВП «Екозахист»

Реєстрова карта складається фахівцями НВП «Екозахист» за матеріалами інвентаризації ОУВ чи ООУВ на підставі всього комплексу наявної інформації, включаючи матеріали виробничої паспортизації відходів, дані прибутково-видаткових документів, дані спеціальних робіт, відомостей спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

За відсутності потрібних даних щодо ОУВ чи ООУВ власники цих об’єктів можуть замовити НВП «Екозахист», на вимогу місцевої державної адміністрації, потрібний обсяг досліджень чи робіт, достатній для заповнення відповідної форми реєстрової карти. Обсяг і терміни проведення відповідних робіт погоджуються НВП «Екозахист» з місцевою державною адміністрацією, відповідальною за ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, а також з природоохоронним органом на місці.

 

Складання реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ), реєстрових карт об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ) для потреб реєстрації та формування державного та регіональних інформаційних банків даних                                       - Фото №3

Керівники ОУВ та ООУВ несуть відповідальність за достовірність і повноту інформації, наведеної в реєстровій карті, згідно з чинним законодавством.

При занесенні даних до реєстрових карт НВП «Екозахист» використовує такі реєстри та класифікатори: ЄДРПОУ (Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України), КОАТУУ (Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України), КВЕД (Класифікатор видів економічної діяльності), КВ ДК 005-96 (Класифікатор відходів) та ін.

В разі, якщо Вам необхідно якісно і оперативно оформити, погодити та затвердити у відповідних державних органах реєстрові карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (РК ООУВ) – звертайтесь за професійною консультацією до команди НВП «Екозахист».

 

Складання реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ), реєстрових карт об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ) для потреб реєстрації та формування державного та регіональних інформаційних банків даних - Фото №4

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога