fbpx
+38 (044) 496-01-20

Паспорти місць видалення відходів

Паспортизацію відходів фахівці НВП «Екозахист» виконують згідно з чинним законодавством (ЗУ «Про відходи», ст. 17, 26).

Згідно чинного природоохоронного законодавства, підприємства, установи, організації, а також фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності (далі – підприємства), діяльність яких пов’язана з утворенням відходів та здійсненням операцій у сфері поводження з ними, зобов’язані визначати склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності для довкілля та здоров’я населення, виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збирають, перевозять, зберігають, обробляють, утилізують, знешкоджують, які захороняють та видаляють. 

Паспортизації підлягають будь-які речовини, матеріали і предмети, які підпадають під категорію «відходів», згідно з визначенням, тобто якщо вони «не мають подальшого використання за місцем утворювання чи виявляння та яких їх Власник повинен позбутися за допомогою утилізації чи видалення».

 

Складання і ведення паспортів відходів з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними на підприємстві

Виняток становлять комунальні (побутові) та подібні їм відходи підприємств, які видаляють (вивозять) згідно з договорами, укладеними зі спеціалізованими підприємствами (організаціями). Первинний облік і паспортизацію комунально-побутових (ТПВ) та подібних їм відходів ведуть за окремим порядком.

На кожному підприємстві, паспортизації підлягають усі без винятку відходи. Обмеження щодо паспортизації відходів за мінімальною кількістю їх утворювання можна вводити за погодженням з місцевими підрозділами спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами.

 

Складання і ведення паспортів відходів з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними на підприємстві - Фото №2

Для підприємств (передусім непромислових), з незначними обсягами утворювання інертних і малонебезпечних (IV класу небезпеки) відходів, допустимо вводити паспорти за скороченою системою показників. Зазначене спрощення також відповідно погоджують.

Допустимо складати єдині паспорти для відходів одного виду (одного класу небезпеки), що утворюються в різних процесах, операціях, роботах. В такому випадку у відповідних розділах і пунктах паспорта наводять перелік тих процесів, в яких утворюється даний вид відходів, пооб’єктні обсяги утворювання та інше за змістом форми.

Паспорти не складають також на спеціальні види відходів (наприклад, радіоактивні) в разі ведення підприємством відповідних окремих форм їх обліку та паспортизації згідно з чинними нормативними актами. 

Складання і ведення паспортів відходів з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними на підприємстві                                       - Фото №3

Процес паспортизації відходів фахівці НВП «Екозахист» починають з їх виявлення, і далі – проводять послідовне збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролювання, а також про можливі технології їх перероблення, зберігання, транспортування й утилізування, видалення, знешкоджування та захоронення. Фахівці НВП «Екозахист» виявляють відходи за процедурами, передбаченими згідно з ДСТУ 3911.

Фахівці НВП «Екозахист» виконують паспортизацію шляхом заповнювання паспорту відходів, та його послідовним доповнюванням і уточнюванням, з використанням місцевих, галузевих і державних експертних і аналітичних інформаційних джерел, а також даних, пов’язаних з поводженням з відходами, з вихідними технологічними процесами, продукцією з відходів тощо.

Складання і ведення паспортів відходів з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними на підприємстві - Фото №4

В процесі паспортизації фахівці НВП «Екозахист» виконують:

 • уточнення назви і показників відходів, які паспортизують, для віднесення їх до наявних класів, груп, переліків та інших категорій;
 • обґрунтовування оптимальних технологій утилізування чи видаляння відходів, способів їх знешкоджування, зберігання та транспортування тощо;
 • проведення організаційних, науково-технічних та технологічних заходів для максимального утилізування відходів, реалізування чи передавання їх іншим споживачам;
 • удосконалення технологій (зокрема тих, які проектують) для зведення до мінімуму утворювання відходів та зниження рівня їх небезпечності;
 • визначання ефективних методів контролювання відходів;
 • уточнення термінологічних, класифікаційних і метрологічних вимог. 

 

Складання і ведення паспортів відходів з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними на підприємстві                                       - Фото №5

Фахівці НВП «Екозахист» складають Паспорти відходів для утворювачів (власників) відходів, відповідно до Додатку «Б.1» стандарту ДСТУ 4462.3.01:2006.

Паспортизація відходів вимагає систематичного супроводження кожного конкретного виду відходів, починаючи з його утворення чи виявляння і до утилізування або остаточного видалення. Після заповнення паспорта НВП «Екозахист», власник відходів в подальшому відображає у ньому всі зміни даних про ці відходи, та технології поводження з ними (якщо такі мали місце).

Фахівці НВП «Екозахист» проводять облік руху відходів на підприємстві на підставі документів оперативно-технічного і бухгалтерського супроводження операцій з відходами, зокрема: накладних-вимог на внутрішньовиробниче переміщення відходів, товарно-транспортних накладних, накладних на відпуск на сторону, карток (книг) складського обліку, лімітно-забірних карток, приймальних актів, рахунків-фактур, довідок з контрольним талоном про відходи (направлені на зберігання, видаляння) тощо.

Складання і ведення паспортів відходів з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними на підприємстві - Фото №6

Фахівці НВП «Екозахист» заповнюють форми паспорту відходів на підставі всієї наявної інформації, зокрема нормативно-технологічної документації, даних журналів первинного обліку відходів, результатів лабораторних досліджень складу та властивостей відходів (проведених за стандартними та сертифікованими методиками), результатів інвентаризації відходів тощо. 

Форми паспорта відходів підприємства запроваджуються за наказом керівника підприємства та письмовим розпорядженням начальників структурних підрозділів і керівників відповідних служб, які визначають відповідальних осіб за ведення паспорта конкретного виду відходів підприємства. 

Форми паспорта заповнюються на підставі всієї наявної інформації, зокрема нормативно-технологічної документації, даних журналів первинного обліку відходів, результатів лабораторних досліджень складу та властивостей відходів (проведених НВП «Екозахист» за стандартними та сертифікованими методиками), результатів інвентаризації відходів тощо. 

 

 

 

 

 

Складання і ведення паспортів відходів з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними на підприємстві                                       - Фото №7

Для обліку паспортів відходів на підприємстві НВП «Екозахист» складає їх реєстр (перелік). Порядковий номер у цьому разі є реєстраційним номером паспорта відходів.

Паспорт відходів, розроблений НВП «Екозахист», підписує відповідальний виконавець, керівник структурного підрозділу, відповідального за ведення паспорта відходів підприємства, і лише після цього його може погодити і затвердити керівник (уповноважена особа) підприємства. 

 

Складання і ведення паспортів відходів з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними на підприємстві - Фото №8

В разі виникнення питань в сфері оформлення паспортів на відходи, визначення класу небезпеки відходів, визначення небезпечних та ін. властивостей відходів, а також при наявності потреб у проведенні ідентифікації безхазяйних відходів, інвентаризації відходів, налаштування системи первинного обліку відходів на Вашому підприємстві, розрахунку сплати екологічного податку за розміщення відходів, або для отримання Декларацій на відходи, Ліцензій на поводження з небезпечними відходами, або Дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами – звертайтесь за консультацією до спеціалістів НВП «Екозахист».

Складання і ведення паспортів відходів з метою їх вичерпної ідентифікації та визначення оптимальних шляхів поводження з ними на підприємстві                                       - Фото №9

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога