fbpx
+38 (044) 496-01-20

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин

Наші послуги

Наші переваги:

01

Точна інформація щодо утворення забруднюючих речовин для сплати екологічного податку.

02

Врахування критично допустимих значень нормативів викидів під час виробничої та ін. діяльності підприємства.

03

Оптимізація обсягів викидів у повітря в залежності від режимів роботи підприємства та стану забруднення атмосферного повітря.

04

Відповідальність перед органами контролю в сфері державного обліку і звітності в галузі охорони атмосферного повітря.

05

Планування заходів з охорони атмосферного повітря на підприємстві у коротко- та довготривалій перспективі.

06

Розробка програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Процедура інвентаризації викидів

Робота більшої частини підприємств та організацій, що ведуть виробничу діяльність пов’язана із утворенням викидів забруднюючих речовин.

Термін «викид» означає надходження в атмосферне повітря забруднюючих речовин або суміші таких речовин. Забруднююча речовина – речовина хімічного або біологічного походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров’я людини та стан навколишнього природного середовища (ст. 1 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»).

Згідно ст. 11 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб’єкту господарювання.

Початковим етапом для отримання даного дозволу є проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на промисловому майданчику підприємства, що їх здійснює.

Професійна інвентаризація викидів забруднюючих речовин

Процедура інвентаризації викидів та оформлення відповідного звіту визначається «Інструкцією про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві», що затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10 лютого 1995р. №7.

ТОВ НВП «Екозахист» володіє великим досвідом із проведення даного виду робіт для суб’єктів господарювання різного виробничого спрямування (металургійна, хімічна, добувна гірничо-збагачувальна, паливно-енергетична, лісопереробна, та інші сфери економіки).

Ключовим етапом проведення інвентаризації викидів стаціонарних джерел є здійснення натурних інструментальних вимірювань з урахуванням особливостей конкретних виробничих процесів, якісних і кількісних показників сировини та матеріалів, що використовуються в них.

Професійна інвентаризація викидів забруднюючих речовин - Фото №2

Інвентаризація викидів здійснюється НВП «Екозахист» шляхом проведення безпосередніх інструментально-лабораторних вимірювань на налагодженому технологічному, вентиляційному, паливо-використовуючому обладнанні та устаткуванні очистки газів (ГОУ) з урахуванням якісних та кількісних показників сировини та матеріалів, що використовуються у виробничому процесі, та розрахунків з використанням показників емісії (питомих викидів), які затверджуються Мінприроди. У разі, коли проведення безпосередніх інструментально-лабораторних вимірювань є неможливим, обсяги викидів визначаються розрахунковим методом за методиками, затвердженими Мінприроди.

Професійна інвентаризація викидів забруднюючих речовин                                       - Фото №3

Підприємство-замовник несе відповідальність за проведення інвентаризації викидів, строки проведення інвентаризації, своєчасне та повне представлення інформації щодо ведення технологічних процесів (технологічних регламентів, режимних карт, складу та обсягів сировини, що використовується, тощо) та створення необхідних умов для проведення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів.

Відповідальність за достовірність результатів вимірювань, повноту і якість звіту з інвентаризації несе підприємство-замовник і організація, яка виконувала інвентаризацію. Звіт з проведення інвентаризації викидів затверджується керівником підприємства-замовника відповідним записом і печаткою на звіті.

Професійна інвентаризація викидів забруднюючих речовин - Фото №4

Звіт по інвентаризації забруднюючих речовин

За результатами проведеної інвентаризації викидів складається звіт, зміст якого має містити інформацію, передбачену Інструкцією. Суб’єкт господарювання подає звіт у 2-х примірниках у письмовій формі на реєстрацію до органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Матеріали, що підтверджують результати інструментально-лабораторних вимірювань та результати, які отримані розрахунковим методом, додаються до цього звіту.

Інвентаризацію джерел викидів мають право проводити підприємства, установи та організації, які мають у своєму складі екологічну лабораторію із сертифікатом визнання вимірювальних можливостей.

Власна лабораторія НВП «Екозахист» володіє вищезазначеним Сертифікатом. Роботи з відбору проб виконуються нашими фахівцями відповідно до КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція» (затв. Наказом Мінприроди від 09.03.2004 р. №93).

Професійна інвентаризація викидів забруднюючих речовин                                       - Фото №5

Роботи з вимірювань під час проведення інвентаризації викидів здійснюються НВП «Екозахист» у відповідності до чинного на сьогодні «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів, скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди України», погодж. Держекоінспекцією України 10.12.2007р. та затв. Мінприроди України 12.12.2007 р.

За результатами проведеної інвентаризації викидів, згідно вимог та процедур, встановлених «Порядком ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. №1655 (зі змінами від 04.12.2019 р.), та «Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря», затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 р. №177, підприємство може бути взяте на державний облік. Взяття на облік об’єктів здійснюється за умови, якщо в їх викидах присутня хоча б одна забруднююча речовина (або група речовин), потенційний викид якої рівний або перевищує величину, зазначену в «Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік», вказаних у додатку 1 до «Інструкції…». Основою взяття на облік є матеріали інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Професійна інвентаризація викидів забруднюючих речовин - Фото №6

Підприємства, організації, установи, що мають стаціонарні джерела забруднення атмосферного повітря, за результатами проведеної інвентаризації викидів, зобов’язані щоквартально проводити сплату екологічного податку, згідно вимог та термінів, зазначених у «Податковому Кодексі України» (розділ VIII «Екологічний податок»).

Фахівці НПП «Екозахист» в оптимальні терміни, об’єктивно та професійно відберуть проби газоповітряної суміші на Ваших стаціонарних джерелах викидів, виконають інвентаризацію викидів та пов’язані види робіт, а також нададуть високоякісні послуги з супроводу отримання дозволу на викиди для Вашого об’єкту.

 

 

Професійна інвентаризація викидів забруднюючих речовин                                       - Фото №7

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога