fbpx
+38 (044) 496-01-20

Розробка норм накопичення твердих побутових відходів у населених пунктах

Згідно Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070 (в редакції постанови Кабінету Міністрів Українивід 27 березня 2019 р. № 318) обсяг надання послуг з поводження з побутовими відходами розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Дані норми згідно п. 1.5 Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 30.07.2010 № 259 можуть розроблятися органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, що надають послуги з вивезення побутових відходів, іншими зацікавленими організаціями.

 

Розробка норм накопичення твердих побутових відходів у населених пунктах

НВП «Екозахист» зацікавлене в популяризації проблематики роздільного збирання відходів у населених пунктах, доведення затверджених Норм до відома населення, а також організацій та підприємств, які здійснюють роботи (надають послуги) зі збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів, для впровадження затверджених норм у господарській діяльності.

Для наукового обґрунтування таких рішень, фахівцями НВП «Екозахист» аналізується морфологiчний склад вiдходiв та існуюча система збирання вiдходiв, перелiк та специфіка об’єктiв утворення ТПВ, та ін. 

Розробка норм накопичення твердих побутових відходів у населених пунктах - Фото №2

Розробка індивідуальних Норм надання послуг з поводження з побутовими відходами має на метi:

 • забезпечення якiсного та безперебiйного виконання послуг iз збирання, вивезення, перероблення твердих побутових вiдходiв в необхiдних обсягах, виходячи з норми утворення ТПВ на розрахункову одиницю (одного мешканця житлового будинку, одне мiсце в готелi, гуртожитку, 1 кв.м. торгiвельної площi тощо);
 • визначення обсягiв послуг iз збирання, вивезення, перероблення та утилiзацiї твердих побутових вiдходiв пiд час укладання договорiв та розрахункiв iз замовниками вiдповiдних послуг;
 • покращення результатiв фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, забезпечення беззбиткових показникiв роботи, вiдповiдно до вимог Господарського Кодексу України та ст.31 Закону України «Про житлово-комунальнi послуги».

Розроблені фахівцями НВП «Екозахист» Норми надання послуг з поводження з побутовими відходами можуть використовуватись для орiєнтовних розрахункiв при проектуваннi схем санiтарної очистки, плануваннi господарської дiяльностi, для укладання договорiв на вивезення твердих побутових вiдходiв та фiнансових розрахункiв мiж перевiзниками i замовниками послуг з вивезення вiдходiв у населенних пунктах. 

Розробка норм накопичення твердих побутових відходів у населених пунктах                                       - Фото №3

Норми надання послуг з поводження з побутовими відходами забезпечують збалансованiсть iнтересiв споживачiв послуг та пiдприємств:

 • взаєморозрахунки за виконанi послуги iз збирання, перевезення та перероблення ТПВ, виходячи iз затверджених Норм, в основу яких покладенi натурнi замiри фактичного їх утворення на об’єктах, дають можливiсть покрити експлуатацiйнi витрати для пiдтримання в належному технiчному станi основні засоби, з метою забезпечення безперебiйного та якiсного виконання послуг з санiтарної очистки конкретного населеного пункту, що розглядається;
 • стабілізується фінансовий стан підприємств;
 • суб’єкти господарювання і населення отримають комплекс послуг з санiтарної очистки за зручними для них графiками обслуговування, якiсно та в необхiдних обсягах, в результатi покриття витрат на виконання послуг.

В разі, якщо для Вашого населеного пункту потрібно розробити Норми надання послуг з поводження з побутовими відходами, звертайтесь до професіоналів НВП «Екозахист».

Розробка норм накопичення твердих побутових відходів у населених пунктах - Фото №4

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога