fbpx
+38 (044) 496-01-20

Розробка технічних умов на продукцію

НВП «Екозахист» є виконавцем ряду науково-дослідних робіт, основною тематикою яких є вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, державного екологічного контролю, земельного контролю і екологічної оцінки земельних ділянок, заповідної справи, поводження з відходами, екологічного аудиту, управління навколишнім середовищем, стандартизації, сертифікації, маркування та метрології в природоохоронній галузі.

Розробка та узгодження технічних умов (ТУ), технологічних регламентів (ТР), технічних нормативів (ТН), інструкцій, правил, стандартів у сфері екологічної безпеки

З 2010 року НВП «Екозахист» проводить науково-дослідні та прикладні роботи у сфері освітньої, науково-практичної та методичної роботи з питань охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, проведення, впровадження механізмів екологічного менеджменту, зокрема, екоаудиту, стандартизації, сертифікації та метрології в галузі охорони навколишнього природного середовища, підготовки наукових еколого-експертних оцінок стану об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, розробки технологічних регламентів, нормативів, інструкцій, правил, стандартів у сфері екологічної безпеки. За запитом відповідних організацій НВП «Екозахист» координує та здійснює розробку та впровадження нових природоохоронних інструктивно-методичних та рекомендаційних документів щодо зазначених напрямків діяльності.

Розробка та узгодження технічних умов (ТУ), технологічних регламентів (ТР), технічних нормативів (ТН), інструкцій, правил, стандартів у сфері екологічної безпеки - Фото №2

Виконання договірних науково-дослідних робіт в НВП «Екозахист» здійснюється за напрямом «розробки і дослідження в галузі природничих наук».

Крім якості самої продукції при впровадженні в організації грамотно складеного технологічного регламенту (ТР) та технічних умов (ТУ) підвищується стан навколишнього середовища, покращуються умови безпеки праці, зменшуються обсяги утворення відходів, і поліпшується процес дотримання правил при здійсненні технологічних робіт працівниками підприємства. Це забезпечує безпеку товару не тільки протягом всього технологічного процесу, але й після його остаточного випуску на ринок (так званий «життєвий цикл продукту») до моменту утилізації.

Розробка та узгодження технічних умов (ТУ), технологічних регламентів (ТР), технічних нормативів (ТН), інструкцій, правил, стандартів у сфері екологічної безпеки                                       - Фото №3

Як правило, основними користувачами технічних умов та технологічного регламенту є споживачі продукції та співробітники робочої групи виробничої організації, а використовуються ці документи протягом всього процесу виробництва та застосування виробу або продукту.

Слід зазначити, що технологічні регламенти та технічні умови розробляються окремо для кожного виду виробництв та для кожного виду товару – пов’язано це з тим, що кожний окремий вид продукції володіє індивідуальними властивостями та характеристиками, а також застосовується в різних сферах і областях, а, отже, і процедура створення даної продукції відрізняється від виробництва інших товарів. В деяких випадках можна скласти один технологічний регламент та одні технічні умови для товарів, схожих за призначенням і виготовлення, а також за основними характеристиками.

Розробка та узгодження технічних умов (ТУ), технологічних регламентів (ТР), технічних нормативів (ТН), інструкцій, правил, стандартів у сфері екологічної безпеки - Фото №4

Розробка технічних умов та технологічних регламентів суворо контролюється з боку держави, кожен документ повинен в обов’язковому порядку включати в себе певні розділи, кожен з яких буде описувати окремий технологічний процес або характеристику товару. Важливо розуміти, що технічні умови та технологічний регламент – це документи, завдяки яким компанія зможе випускати товар високої якості, а, отже, збільшиться зростання продажів і рентабельність компанії.

Експерти НВП «Екозахист» якісно, в оптимальні терміни розроблять, узгодять і впровадять технологічні регламенти (ТР) на будь-які види технологічних процесів і технічні умови (ТУ) для Вашої продукції.

Розробка та узгодження технічних умов (ТУ), технологічних регламентів (ТР), технічних нормативів (ТН), інструкцій, правил, стандартів у сфері екологічної безпеки                                       - Фото №5

Отримати консультацію еколога

Якщо у Вас є будь-які питання, Ви можете звернутись за допомогою до нашого фахівця

Отримати консультацію еколога